Pyhä Henki

Meidän ei koskaan tarvitse olla ulkopuolisia

Cory Monteith (näyttelijä, joka esitti hurmuri Finn Hudsonia TV-sarjassa Glee) kertoi toimittaja Shawna Malcomille Parade-nimisessä aikakauslehdessä julkaistussa haastattelussa, että hän varttui ”tuntien itsensä ulkopuoliseksi”.

Monteith kertoi, että hänen vanhempansa erosivat hänen ollessaan 7-vuotias, ja siihen mennessä kun hän täytti 13 vuotta, hän pinnaili koulusta juodakseen itsensä humalaan ja polttaakseen kannabista. Tämä tapahtui entiselle lupaavalle oppilaalle, jonka lukutaito 5-vuotiaana oli neljäsluokkalaisen tasoa. Monteith arvioi, että täyttäessään 16 vuotta hän oli käynyt kahtatoista eri koulua ja ollut myös ongelmanuorten erityisluokalla. Muutama kuukausi sen jälkeen, kun hän oli ollut hoidossa kuntoutuslaitoksessa, hän kuoli traagisesti 13. heinäkuuta 2013 heroiinin ja alkoholin sekakäyttöön. On surullista, että hänen elämänsä päättyi tällä tavalla. Kenenkään ei tarvitse ”tuntea itseään ulkopuoliseksi”. Kun me vastaanotamme Jeesuksen Vapahtajaksemme, meistä tulee osa Jumalan perhettä (Joh. 1:12).

1. Kenen Jeesus lupasi olevan meidän kanssamme, kun kuulumme Jumalan perheeseen? Joh. 14:16–18

”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. – – En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne.”

”Puolustaja”, josta Johannes puhui, on Pyhä Henki (jae 26). Kreikan kielen puolustajaa tarkoittava sana merkitsee ”hän, joka on vierellä auttamassa”. Pyhä Henki on toiminut kautta historian. Hän osallistui aktiivisesti maailman luomiseen (1. Moos. 1:1, 2). Hän osallistui myös aktiivisesti Jeesuksen sikiämiseen (Luuk. 1:35). Pyhä Henki oli mukana voitelemassa Jeesuksen Messiaaksi kasteen yhteydessä (Matt. 3:16). Pyhä Henki osallistui aktiivisesti myös Jeesuksen maanpäälliseen toimintaan (Luuk. 4:18, 19). Jumala ei hylkää meitä, jos panemme luottamuksemme häneen.

2. Minkä Jeesus sanoi olevan Pyhän Hengen ensisijainen tehtävä? Joh. 14:26; 15:26

”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.” ”Hän – – todistaa minusta.”

Pyhän Hengen tärkein tehtävä on ilmaista meille Jeesus. Sekä Raamattua että Jeesusta nimitetään Jumalan sanaksi (1. Tess. 2:13; Joh. 1:1, 2, 14). Pyhä Henki työskentelee yleensä Raamatun sanojen välityksellä, kun ihmiset lukevat ja uskovat ne. Henki ja sana toimivat yhdessä auttaen ihmisiä löytämään pelastuksen Jeesuksessa.

3. Mitä Pyhä Henki tekee näyttäessään meille Jeesuksen? Joh. 16:5–10

”– – hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio.” (Jae 8.)

Me olemme kaikki syntisiä, ja synnin seuraus on kuolema. Jeesus kuoli meidän syntiemme vuoksi ja tarjoaa meille anteeksiantoa ja omaa vanhurskauttaan. Kun vastaanotamme Jeesuksen, meistä tulee taivaan kansalaisia (vrt. Fil. 3:20).

4. Millä tavalla Pyhä Henki johdattaa meitä? Joh. 16:13

”Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän – – ilmoittaa teille, mitä on tuleva.”

5. Miten Pyhä Henki auttaa meitä ilmaisemaan sisäisen kaipauksemme? Room. 8:26

”Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.”

”Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte – –.” (Ef. 3:16, 17.)

6. Mitä me saamme Pyhältä Hengeltä? Gal. 5:22–24

”Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.”

Vieroitushoidot, kuuluisuus ja omaisuus eivät auttaneet Cory Monteithia. Kuinka erilainen hänen elämänsä olisikaan ollut, jos hän olisi todella tuntenut Jeesuksen ja saanut Pyhän Hengen! Jos sinä tunnet itsesi yksinäiseksi, voit vastaanottaa Jeesuksen Vapahtajanasi, syntiesi kantajana. Niin sinusta tulee osa Jumalan perhettä, ja sinä saat luvatun Pyhän Hengen.

– Signs of the Times / Errol Webster