Hengen lahjat ja palvelutehtävät

Lahjojen ja kykyjen hoitaminen

Jokaisella ihmisellä on luonnollisia kykyjä ja lahjoja, mutta Pyhän Hengen saaneet Jeesukseen uskovat voivat saada myös erityisiä hengellisiä lahjoja.

Sanoma- ja aikakauslehdet ovat täynnä juttuja ”urheilusankareista”, erityisesti maailmanmestaruuskisojen ja olympialaisten aikana. Ihailemme heidän taitojaan, voimaansa ja kestävyyttään. Sama pätee huippumuusikoihin, taiteilijoihin ja kirjailijoihin. Entä sitten näyttelijät, joilla on uskomaton kyky esittää aivan erilaisia rooleja ja jäljitellä oikeaa elämää. Ihailemme toimitusjohtajia, jotka luotsaavat valtavia yrityksiä ja ansaitsevat paljon rahaa. Arvostamme suuresti tutkijoita, jotka ratkaisevat luonnon mysteerejä. Kaikilla näillä ihmisillä on erityisiä kykyjä. Joskus toivomme, että meillä olisi samoja tai samankaltaisia lahjoja ja että olisimme enemmän kuin vain ”tavallisia” ihmisiä. Myös me olemme saaneet kykyjä ja lahjoja. Vaikka nämä lahjat eivät välttämättä vaikuta tärkeiltä, ne voivat joskus olla ratkaisevammassa asemassa kuin silmiinpistävät kyvyt.

I Kyvyt ja lahjat ovat Jumalan antamia

Kaikki lahjat ja kyvyt ovat Jumalan meidän vastuullemme antamia. Hän ei ole ainoastaan antanut meille aikaa, aineellista omaisuutta ja kehomme, vaan myös kykyjä ja lahjoja – Jaak. 1:17. Ne eivät ole meidän omiamme, vaan niitä tulisi käyttää raamatullisten taloudenhoidon periaatteiden mukaan.

Luonnolliset lahjat
Ihmiset ovat saaneet luonnollisia lahjoja. Heillä on näitä lahjoja, olivatpa he uskovia tai eivät olleet. Raamattu mainitsee esimerkiksi käsityöläiset, muusikot (Ilm. 18:22) ja runoilijat (Ap. t. 17:28).

Hengelliset lahjat
Hengellisiä lahjoja (kreik. kharismata) on annettu niille, jotka ovat vastaanottaneet Pyhän Hengen lahjan (kreik. dōrea) (Ap. t. 2:38), toisin sanoen Jeesuksen Kristukseen uskoville.

Hengelliset lahjat tulevat Isältä Jumalalta, Jeesuksesta Kristukselta ja Pyhältä Hengeltä (1. Kor. 12:4–6, 11; Ef. 4:8, 11). Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainakin joissakin tapauksissa luonnollisia lahjoja on mahdollista kehittää niin, että myös niistä tulee hengellisiä lahjoja. Katso esimerkiksi käsityöläisiä, jotka olivat vastuussa pyhäkön rakentamisesta – 2. Moos. 31:1–6.

II Hengelliset lahjat Uudessa testamentissa

Hengellisten lahjojen luettelot
Uudesta testamentista löytyy kolme merkittävää luetteloa hengellisistä lahjoista:

 • 1. Kor. 12:7–11, 28–30. Tämä on­ ­kaikkein kattavin luettelo, jossa mainitaan monia lahjoja ja selitetään näihin lahjoihin liittyviä asioita.
 • Room. 12:6–8. Tässä tekstikatkelmassa mainitaan seitsemän lahjaa, joita ovat esimerkiksi profetoiminen ja opettaminen.
 • Ef. 4:11. Tässä jakeessa mainitaan apostolit, profeetat, evankeliumin julistajat, paimenet ja opettajat.

Näiden luettelojen lisäksi Raamatussa esiintyy siellä täällä muita hengellisiä lahjoja. Toisin sanoen edes mainitut kolme ­luetteloa yhdistettynä eivät vielä muodosta tyhjentävää tai kattavaa esitystä hengellisistä lahjoista.

Hengellisten lahjojen väliset erot
Jotkut näistä hengellisistä lahjoista ovat vaikuttavampia (parantaminen, ihmeiden tekeminen, kielillä puhuminen, profetoiminen) kuin toiset (viisauden jakaminen, tiedon jakaminen, opettaminen, kyky erottaa eri henget toisistaan, palveleminen, rohkaiseminen, omastaan antaminen, köyhien avustaminen ja armeliaisuuden osoittaminen). Osa lahjoista muistuttaa luonnollisia lahjoja, kun taas toiset ovat selvästi yliluonnollisia. Kaikki lahjat tulevat kuitenkin suoraan Jumalalta. Jotkut lahjat liittyvät johtamiseen (apostolit, opettajat, pastorit), kun taas toiset eivät. Kaikki lahjat ovat silti tarpeellisia – 1. Kor. 12:14–22.

Kutsumus ja lahjat
Lisäksi lahjan ja tehtävän välillä on ero. Esimerkiksi kaikki uskovat on kutsuttu menemään ja tekemään kaikki kansat opetuslapsiksi (Matt. 28:19), mutta silti vain joillakin on erityinen evankelioimisen lahja. Kaikki uskovat on kutsuttu osoittamaan vieraanvaraisuutta (Room. 12:13; Hepr. 13:2), mutta joillakin on erityinen vieraanvaraisuuden lahja (1. Piet. 4:9, 10). Tietynlaisia lahjoja omaa­vien henkilöiden palvelutyö voi olla erityisen hedelmällistä sillä alueella, johon heidän saamansa lahja liittyy.

Lahjojen pysyvyys
Luettelot eivät anna ymmärtää, että tietynlaiset hengelliset lahjat olisivat ajallisesti rajoitettuja. Yksikään hengellisistä lahjoista ei lakannut ilmenemästä ensimmäisen vuosisadan lopussa, vaan vaikuttaa siltä, että niitä tarvitaan aina Kristuksen takaisintuloon asti (1. Kor. 13:9, 10; Ef. 4:13). Näin ollen Pyhä Henki näyttää voivan päättää käyttää joitakin lahjoja erityisen runsaasti joinakin aikakausina.

III Hengellisten lahjojen levinneisyys

 • 1. Kor. 12:7. Jokainen aito kristitty on saanut ainakin yhden hengellisen lahjan luonnollisten kykyjensä ja lahjojensa lisäksi.
 • Ap. t. 2:38. Edellytykset hengellisten lahjojen saamiselle ovat katumus, Pyhän Hengen vastaanottaminen ja kaste.
 • Matt. 7:21–23. Edes ihmeet eivät välttämättä ole osoitus siitä, että jumalallinen voima on ollut toiminnassa. Ihmeet saattavat olla väärennöksiä. On tärkeää toimia Jumalan tahdon mukaan.
 • 1. Kor. 12:31. Joku voi haluta erityisiä hengellisiä lahjoja, mutta Pyhä Henki päättää, minkä lahjan tai mitkä lahjat hän antaa (1. Kor. 12:11).

IV Lahjojen tarkoitus

 • Lahjat annetaan ”yhteiseksi hyväksi”, eri yksilöiden siunaukseksi samoin kuin koko seurakunnan siunaukseksi ja sen lähetystehtävän saattamiseksi loppuun – 1. Kor. 12:7; 1. Piet. 4:10.
 • Lahjat voidaan suunnata seurakunnan palvelemiseen toimivan ruumiin ylläpitämiseksi – 1. Kor. 12:12–26, edistämään rakkautta, palveluhenkeä, yk­seyttä ja tietoa samoin kuin nuhteeksi ja seurakunnan rakennukseksi – Ef. 4:12; 1. Kor. 14:3.
 • Lahjat voidaan suunnata ulospäin lähetystyötarkoituksessa. Tämä koskee kielillä puhumisen lahjaa (katso Ap. t. 2), evanke­lioimisen lahjaa jne.
 • Lahjan mukana tulee tehtävä ja vastuu. Meidän on käytettävä lahjojamme toisten hyväksi, mutta silti saamme itsekin siu­nauksen – Matt. 25:14–30.
 • Hengelliset lahjat annetaan, jotta Jumala tulisi kirkastetuksi – 1. Piet. 4:10, 11.

V Henkilökohtaisia kysymyksiä

 • Mitä lahjoja olen saanut Herralta?
 • Miten voin saada sen selville?
 • Kuinka voin käyttää luonnollisia kykyjäni ja hengellisiä lahjojani Jumalan asian hyväksi?

Olkoon Herran runsas siu­naus yllämme, kun me itse kukin tutkimme näitä kysymyksiä voidaksemme entistä paremmin palvella häntä.

– Biblical Research Institute / Ekkehardt Müller