Elinvoimaisuus

Kun Luoja puhalsi elämän ensimmäisen ihmisparin sieraimiin, tämä elämän antaminen ihmiselle oli suuremman luomistyön huipentuma. Ensin luotiin ympäristö, joka herättäisi virikkeitä ihmisen eri aisteissa. Vaikka käytämme näkö-, kuulo-, maku- ja hajuaistejamme päivittäin, aina löytyy jotain uutta ihmeteltävää ja ihasteltavaa.

Kaikkein älykkäinkin ihminen joutuu pinnistämään ajatteluaan äärimmilleen yrittäessään ymmärtää maailmankaikkeutta. Luomakunta tarjosi kaikenlaista syötävää enemmän kuin riittävästi. Emme syö vain nälkäämme, vaan aterioiminen on myös iloa ja sosiaalista kanssakäymistä.

Vastavuoroinen rakkaus ja kunnioitus ovat aina olleet osa Luojan suunnitelmaa ihmisen iloksi. Adventisteina näemme elinvoimaisuutta siinä, että harmonisessa tasapainossa selkeä ajatuksenjuoksu, terve keho ja merkitykselliset ihmissuhteet tuottavat iloisen mielen.

Asumme kuitenkin maailmassa, joka ei enää täysin heijasta Luojan alkuperäistä tarkoitusta. Sitä kuilua, joka vallitsee sen välillä millaisia meidän pitäisi olla ja mitä todellisuudessa olemme, kutsutaan synniksi.

Meillä on kuitenkin hyviä uutisia. Sama voima, joka loi maailman, loi myös ratkaisun synnin ongelmaan. Hänen nimensä on Jeesus, joka sanoi: ”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.” (Joh. 10:10.)

Seitsemännen päivän adventisteina uskomme, että vaikka maailmamme onkin rikkinäinen, voimme yhä elää elämää, joka heijastaa alkuperäistä elinvoimaisuutta.

Kutsumme sinut tutustumaan näkemyksiimme siitä, kuinka terveelliset ihmissuhteet, terve keho, valveutunut ymmärrys ja iloinen mieli heijastavat Jumalan tarkoitusta.


Lapset

Elämän rakennuspalikat

Jeesus julisti merkittävän totuuden lapsista, kun hän sanoi opetuslapsilleen: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta."

Lue lisää


Nuoret

Muista Luojaasi

Adventtikirkko sai alkunsa kuin nykyiset suuret tietokonealan yritykset - sitä johtivat nuoret ihmiset, joilla oli näkyä ja intoa edistää asiaansa.

Lue lisää


Naiset

Jumalan kuvaksi luotu

Jeesus arvosti naisia ja heidän panostaan yhteisön hyväksi sekä korotti heidät takaisin oikeaan asemaansa.

Lue lisää


Perhe

Jumalan rakkaus havainnollistettuna

Kaikista ihmissuhteista perhesuhteet ovat läheisimmät, hellimmät ja pyhimmät maan päällä. Läpi historian perheet ovat olleet yhteiskunnan kulmakivi.

Lue lisää


Kasvatus

Elinikäinen oppiminen

Moninainen elämä vaatii moninaista oppimista. Adventistit pyrkivät kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Se on koulukasvatusta kohti ikuisuutta.

Lue lisää


Terveys

Terveellistä elämää

Adventisteina uskomme Jumalan kutsuvan meitä huolehtimaan hyvinvoinnistamme alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti.

Lue lisää