Elämän rakennuspalikat

Jeesus julisti merkittävän totuuden lapsista, kun hän sanoi opetuslapsilleen: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.” (Luuk. 18:16.) Vaikka opetuslapset pelkäsivät, että lapset saattaisivat vaivata Jeesusta, Vapahtaja halasi heitä ja vahvisti heidän arvonsa.

Viisas Salomo totesi: ”Lapset ovat Herran lahja – –.” (Ps. 127:3.) Adventisteina olemme samaa mieltä. Siksi olemme luoneet kulttuurin, joka rohkaisee lasta kehittymään osallistuessaan erilaisille lasten leireille sekä viikoittain sapattina seurakunnan lasten toimintaan. Adventtikirkko ylläpitää Suomessa myös kristillistä koulutoimintaa ala-asteelta lukioon.

Vanhemmille Salomo antoi nämä ohjeet lasten kasvattamisesta: ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.” (Sananl. 22:6.) Seurakunta tarjoaa tukea vanhemmille. Adventtikirkolla on työntekijöitä, jotka kantavat yhdessä pastorien kanssa vastuuta hengellisen toiminnan järjestämisestä lapsille. Adventistit korostavat lasten kasvattamisessa hengellistä kasvua, terveellisiä elämäntapoja ja älyllistä oppimista, joka johtaa kehittyvän nuoren palvelemaan ympäröivää yhteisöä.

Lapset  ovat lahja, jonka saamme palauttaa Jumalalle. Kuten Ellen G. White, yksi adventtikirkon perustajista, kirjoitti: ”Isien ja äitien tulisi pitää lapsiaan Herran perheen nuorimpina jäseninä, jotka on uskottu heille kasvatettavaksi taivasta varten.” (Alfa ja omega, osa 5, s. 69.)

Katso myös Lanut-jaoston sivut.