hallinto

Kalervo Aromäki

Johtaja
kalervo.aromaki(at)adventtikirkko.fi
03 3611 277 ts, 040 703 8040

Johtaja toimii kirkon hallituksen ja yleiskokouksen puheenjohtajana sekä edistää kirkon hengellistä työtä kirkon työntekijöiden esimiehenä. Hänen tulee edustaa teologiallaan ja ajattelullaan maailmanlaajuisen adventtikirkon Trans-Euroopan osaston määrittelemiä suuntaviivoja.

Anne Vrcelj

Pääsihteeri
anne.vrcelj(at)adventtikirkko.fi
03 3611 276 ts, 050 347 4327

Pääsihteeri toimii kirkon hallituksen ja yleiskokouksen sihteerinä sekä varapuheenjohtajana. Hallituksen kokouksien asialistat ja pöytäkirjat ovat hänen vastuullaan. Hän myös avustaa johtajaa päätöksien toimeenpanossa.

Harri Saarinen

Talousjohtaja
harri.saarinen(at)adventtikirkko.fi
03 3611 274 ts, 040 538 8112

Talousjohtaja palvelee kirkon johtajaa, pääsihteeriä ja hallitusta kaikissa talouteen liittyvissä kysymyksissä. Hän johtaa kirkon talousosastoa, jonka tehtävänä on mahdollistaa kirkon toiminta taloudellisesti kestävänä organisaationa.

Mervi Tukiainen

Hallinnon sihteeri
mervi.tukiainen(at)adventtikirkko.fi
03 361 1279 ts, 050 361 1184

Hallinnon sihteeri avustaa kirkon johtajaa, pääsihteeriä ja talousjohtajaa päivittäisissä hallinnon askareissa, ja voi kutsuttuna toimia hallituksen kokouksissa pääsihteerin avustajana.

Carsten Berglund

Föreståndare (FSA)
carsten.berglund(at)adventtikirkko.fi
+46 707 94 50 11

Ben Greggas

Controller (FSA)
ben(at)adventtikirkko.fi
09 6120 3640 ts, 040 524 7753

Kimmo Ilola

Evankelioimistyö

Evankelioimisjaoston johtaja koordinoi kirkon lähetystyötä yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. Hän myös tarjoaa asiantuntija-apua paikallisille seurakunnille projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Atte Helminen

Kenttätyö
atte.helminen(at)adventtikirkko.fi
040 553 8879

Kenttätyön jaostojohtaja järjestää jatkokoulutusta kirkon pastoraalisessa työssä toimiville henkilöille sekä toimii heidän yhteyshenkilönään kirkon hallinnossa.

Jorma Katainen

Kristillinen vastuu
jormakatainen(at)gmail.com
045 2256 970

Kristillisen vastuun jaostojohtaja koordinoi vuotuista Sympatia-keräystä yhteystyössä poliisihallituksen kanssa, ja toimii hallinnon asiantuntija-apuna paikallisille seurakunnille kristillisen vastuun kysymyksissä.

Merja Kinnunen

Koulutoimen johtaja
merja.kinnunen(at)adventtikirkko.fi
050 570 2854

Koulutoimen johtaja on adventtikirkon ylläpitämien kristillisten koulujen johtokunnan puheenjohtaja. Hänen tehtävänsä on valvoa adventistisen koulukasvatusfilosofian toteuttamista kirkon kouluissa sekä toimia yhteyshenkilönä opetusministeriöön.

Eliisa Saarinen

Lapsi- ja perhetyö
eliisa.saarinen(at)adventtikirkko.fi
040 704 2686

Lapsi- ja perhetyön jaostojohtaja koordinoi ja toteuttaa sekä lapsille että perheille suunnattua leiritoimintaa ja muuta toimintaa yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa.

Jani Virolainen

Nuoret aikuiset ja polunkävijätyö
jani.virolainen(at)adventtikirkko.fi
03 361 1207 ts, 0400 992 953

Nuorten aikuisten ja polunkävijätyön jaostojohtaja koordinoi ja toteuttaa sekä nuorille aikuisille että kirkon partiolaisille (Polunkävijät) suunnattua leiritoimintaa ja muuta toimintaa yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa.

Nina Saaristo

Varhaisnuoret ja teinityö
nina.saaristo(at)adventtikirkko.fi
03 361 1229 ts, 045 862 3677

Varhaisnuori- ja teinityön jaostojohtaja koordinoi ja toteuttaa sekä varhaisnuorille että teineille suunnattua leiritoimintaa ja muuta toimintaa yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa.

Timo Flink

Viestintä ja tiedotus
timo.flink(at)adventtikirkko.fi
03 361 1233

Viestintä- ja tiedotusjaoston johtaja koordinoi kaikkea kirkon mediatoimintaa osana kirkon lähetystyötä.

  • Kirjallisuustyö-, sapattikoulutyö- ja uskonnonvapausasioissa yhteys Kalervo Aromäkeen.
  • Naistyön asioissa yhteys Anne Vrceljiin.
  • Varainhoitopalveluasioissa yhteys Harri Saariseen.
  • Finland Svenska Adventkyrka (FSA) on Suomen Adventtikirkon rekisteröity paikallisseurakunta, joka huolehtii itsenäisesti kirkon ruotsinkielisestä työstä.