Logo ja sen merkityssisältö

Kirkon virallinen logo kertoo keskeisistä hengellisistä arvoistamme. Sen alaosassa on avoin Raamattu, Jumalan sana. Logon keskellä on risti, joka muistuttaa Raamatun keskeisestä sanomasta. Raamatun ja ristin yläpuolella on palava Pyhän Hengen liekki.

Jeesuksen toinen tulemus

Pyhän Hengen liekit on piirretty kohoamaan ylöspäin vertauskuvana ylösnousemuksesta ja taivaaseen kohoamisesta Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä. Se on uskomme kiintopiste, seurakunnan autuas toivo.

Liekki

Pyhän Hengen liekin kolme viivaa viittaa Raamatun viimeisen kirjan, Ilmestyskirjan, 14. luvun kolmen enkelin sanomaan, joka tarkoittaa viimeistä maailmanlaajuista evankeliumin julistamista ennen Jeesuksen paluuta.

Risti

Adventistien uskon keskeisimmän hengellisen totuuden, Jumalan pelastussuunnitelman, vertauskuva on sijoitettu logon keskelle korostamaan Kristuksen sijaisuhrin merkitystä ihmisen elämässä.

Avoin Raamattu

Uskomme perustuu Raamatun sanaan. Se on kuvattu avoimeksi siinä toivossa, että sen elämänohjeita luettaisiin ja seurattaisiin päivittäin.

Yhteenveto

Kaikki edellämainittu tarkoittaa sitä, että logo kuvaa seitsemännen päivän adventistien maailmanlaajuista lähetysnäkyä valmistaa maailma Jeesuksen paluuta varten. Kuten Paavali kirjoitti, se on seurakunnan autuas toivo (Tit. 2:13).