Uskon piirteet

Seitsemännen päivän adventisteina hyväksymme Raamatun perusluonteisten opinkohtiemme ainoaksi lähteeksi. Raamattu on meille uskonkäsitysten ja ihmiselämän määrittävä mittapuu. Pidämme kirkkoamme protestanttisen uskonpuhdistuksen perillisenä.

Tällä hetkellä adventisteilla on 28 perusluonteista opinkohtaa, jotka on jaoteltu kuuteen ryhmään: oppiin Jumalasta, ihmisestä, pelastuksesta, seurakunnasta, kristillisestä elämästä ja kaiken ennallistamisesta. Opinkohdat ovat kuvaus siitä, miten adventistit ymmärtävät Raamatun opetuksen. Jokainen niistä kertoo Jumalasta, joka viisaudessaan, armossaan ja loputtomassa rakkaudessaan ennallistaa suhteen itsensä ja ihmisen välillä, jotta se kestäisi ikuisesti.

Opinkohtien tekstiä voidaan tarkistaa ja muuttaa maailmanlaajuisen kirkon kerran viidessä vuodessa kokoontuvassa yleiskokouksessa, milloin Pyhä Henki johtaa seurakuntaa ymmärtämään paremmin Raamatun totuutta tai kun se oppii paremmin kielellisesti ilmaisemaan Jumalan pyhän sanan totuuksia.


Jumala

Uskomme, että Jumala rakastaa

Jumala on rakkaus. Hän on voimallinen ja salattu. Hänen tiensä ovat ulottumattomissamme, mutta hän kurkottaa meidän puoleemme. Jumala on ääretön, ja kuitenkin lähellä meitä, kaikkitietävä ja kaiken an…

Lue lisää


Ihmiskunta

Uskomme, että Jumala luo

Alkeishiukkasista tähtisumuihin, soluista kaukaisiin galakseihin ihmeellinen luomisvoiman kauneus ympäröivät meitä. Kuitenkin jotain on turmeltunut.

Lue lisää


Pelastus

Uskomme, että Jumala lunastaa

Rakkaus. Harmonia. Täydellisyys. Aikoinaan koko luomakunta lauloi samaa suloista laulua.

Lue lisää


Seurakunta

Uskomme, että Jumala kohtaa meidät

Jeesus antoi seuraajilleen eeppisen tehtävän: kertoa koko maailmalle hänen rakkaudestaan ja lupauksestaan tulla takaisin. Heidän tuli rakastaa kaikkia ihmisiä niin kuin hän rakasti heitä.

Lue lisää


Elämä

Uskomme, että Jumala muuttaa meitä

Jumalan kymmenen käskyä osoittavat kuinka elää oikein. Ne myös johtavat meidät Jeesuksen luo, osoittaen meidät syntisiksi. Laki on paljon enemmän kuin vain lista vaatimuksia.

Lue lisää


Ennallistus

Uskomme, että Jumala voittaa

Eedenin puutarhasta Babylonin tornin rakentamiseen, Sodoman hävittämisestä Egyptistä lähtöön, Jumala on aina ennen ryhtymistään toimeen asioiden korjaamiseksi asettanut ihmisten teot tutkittavaksi.…

Lue lisää