Tietoa

Tietoa


Logo

Tunnustamme väriä

Adventtikirkon logo kertoo oleelliset piirteet uskostamme.

Lue lisää


Julkilausumat

Kannanottoja kysymyksiin

Adventtikirkolta kysytään aika ajoin kantaa erilaisiin kysymyksiin.

Lue lausumia