Jeesus arvosti naisia ja heidän panostaan yhteisössä.

Jeesus kävi syvällisen keskustelun hyljeksityn samarialaisen naisen kanssa, jonka seurauksena nainen julisti evankeliumin ilosanomaa kaikille kaupunkinsa asukkaille (Joh. 4). Jeesus suojeli aviorikoksesta rysän päältä kiinni saatua naista ja haastoi hänet aloittamaan uuden elämän (Joh. 8).

Jeesus puolusti äitejä, jotka toivat lapsensa Jeesuksen siunattavaksi (Mark. 10). Ollessaan jo naulittuna ristiin Jeesus järjesti äitinsä Johanneksen huolehdittavaksi (Joh. 19).

Kun syntinen nainen vuodatti pullollisen kallisarvoista hajustetta hänen jalkoihinsa, hän keskeytti tapauksen todistajien kriittiset argumentit ja julisti: ”Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki.” (Matt. 26:13.) Näin on myös tapahtunut.

Adventtikirkko seuraa Kristuksen esimerkkiä ja tarjoaa kaikille naisille kaikkialla maailmassa rakkautta, huolenpitoa ja mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen. Haluamme palvella kipuilevia naisia vertaisryhmien avulla ja järjestämällä keskusteluryhmiä, joissa voidaan käsitellä naisia koskevia ajankohtaisia aiheita, sekä seurakunnassa että sen ulkopuolella.

Adventtikirkko haluaa ravita seurakunnan naisia kasvamaan hengellisesti kohti Jumalan tarkoittamaa naiseuden ihannetta; tulemaan naisiksi, jotka johtavat Raamatun tutkisteluissa, rukoilevat, kasvavat henkilökohtaisessa suhteessaan Jumalaan ja ottavat osaa seurakunnan lähetystyöhön.

Korotamme naisia, jotta he voivat korottaa Kristusta.

Naistyöjaoston materiaaleja löytyy täältä.