Julkilausumat

Homoseksuaalisuudesta

Maailmanlaajuisen adventtikirkon keskushallinnon 3.10.1999 hyväksymä julkilausuma homoseksuaalisuudesta.

Kansainvälinen adventtikirkko tunnustaa, että jokainen ihminen on Jumalan silmissä arvokas, ja adventtikirkko pyrkii palvelemaan kaikkia Jeesuksen hengessä. Uskomme myös, että Jumalan armon avulla ja uskonyhteisönsä tukemana yksilö voi elää sopusoinnussa Jumalan sanan periaatteiden kanssa.

Adventistit uskovat, että intiimi sukupuolisuhde miehen ja naisen välillä kuuluu ainoastaan avioliittoon. Tämän suhteen Jumala vahvisti luomisessa. Raamattu julistaa: ”Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi” (1. Moos. 2:24). Tämä heteroseksuaalinen malli saa vahvistuksen kautta koko Raamatun. Raamattu ei hyväksy homoseksuaalista kanssakäymistä eikä homoseksuaalisia suhteita. Sukupuolinen kanssakäyminen heteroseksuaalisen avioliiton ulkopuolella on Raamatussa kielletty (3. Moos. 20:7-21; Room. 1:24-27; 1. Kor. 6:9-11). Jeesus Kristus vahvisti jumalallisen luomistarkoituksen: ”Hän vastasi heille: ’Ettekö ole lukeneet, että Luoja alunperin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?’ Ja hän jatkoi: ’Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi'” (Matt. 19:4-6). Näistä syistä adventtikirkko suhtautuu kielteisesti homoseksuaalisuuden harjoittamiseen ja homoseksuaalisiin suhteisiin.

Adventistit pyrkivät noudattamaan Jeesuksen opetuksia ja esimerkkiä. Hän korosti jokaisen ihmisen arvoa ja lähestyi myötätuntoisesti yksityisiä ihmisiä ja perheitä, jotka kärsivät synnin seurauksista. Hän tarjosi vaikeuksissa kamppaileville ihmisille huolenpitoa ja lohdun sanoja. Hän rakasti syntisiä mutta varoitti tekemästä syntiä.