Julkilausumat

Perheestä

Maailmanlaajuisen adventtikirkon keskushallinnon johtajien 5.7.1990 hyväksymä julkilausuma perheestä.

Perhesiteet ovat läheisimmät, hellimmät ja pyhimmät kaikista ihmissuhteista maan päällä. Jumala asetti perheen niiden lämpimien ja huolehtivien ihmissuhteiden pääasialliseksi ylläpitäjäksi, joita ihmissydän niin syvästi kaipaa.

Perhepiirissä yhteenkuuluvuuden, rakkauden ja läheisyyden syvät ja jatkuvat tarpeet tyydyttyvät merkittävillä tavoilla. Jumala siunaa perhettä ja haluaa sen jäsenten auttavan toisiaan saavuttamaan täyden kypsyyden ja eheyden. Kristillisessä perheessä tunnustetaan ja varjellaan jokaisen perheenjäsenen henkilökohtaista arvoa ja arvokkuutta kunnioituksen, tasa-arvoisuuden, avoimuuden ja rakkauden ilmapiirissä. Tässä läheisessä piirissä kehittyvät yksilön varhaisimmat ja kestävimmät ihmissuhdeasenteet samalla kun arvomaailma siirtyy sukupolvelta toiselle.

Jumalan tarkoitus on, että perhesuhteet antavat kuvan myös hänestä ja hänen tahdostaan. Avioliitto, jossa vallitsee keskinäinen rakkaus, kunnioitus, läheisyys ja elämänikäinen sitoutuminen, heijastaa Kristuksen ja hänen seurakuntansa välistä rakkauden, pyhyyden ja läheisyyden kestävää sidettä. Vanhempien tehtävänä oleva jälkikasvun opastaminen ja oikaiseminen sekä lasten kiintymyksen osoitus heidän kokemastaan rakkaudesta antavat kuvan uskovien kokemuksesta Jumalan lapsina. Jumalan armon avulla perhe voi olla voimallinen tekijä jäsentensä johtamisessa Kristuksen luo.

Synti on turmellut Jumalan asettamat avioliitto- ja perheihanteet. Sen lisäksi yhteiskunnan lisääntyvä sekavuus ja suhteita rasittavat valtavat paineet aiheuttavat monissa aikamme perheissä kriisitilanteita. Seurauksena on rikkoutuneita, toimimattomia sekä epäluottamuksen, riidan, vihamielisyyden ja vieraantumisen sävyttämiä ihmissuhteita. Monet perheenjäsenet, mukaan lukien vanhemmat ja isovanhemmat, mutta erityisesti vaimot ja lapset, kärsivät perheväkivallasta. Sekä henkisestä että fyysisestä pahoinpitelystä on tullut kulkutaudin luonteinen vitsaus. Avioerojen kasvava määrä kertoo aviollisen yhteen sopimattomuuden ja onnettomuuden yleisyydestä.

Perheet tarvitsevat suhteissaan elpymistä ja uudistusta. Se auttaa muuttamaan monissa kodeissa vallitsevat tuhoisat asenteet ja käytännöt. Evankeliumin voiman avulla perheenjäsenet ovat kykeneviä tiedostamaan oman synnillisyytensä, hyväksymään toistensa rikkinäisyyden ja vastaanottamaan Kristuksen vapahtavan parannuksen elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa. Vaikka kaikki perhesuhteet eivät olekaan ihanteellisia eikä toipuminen vaurioittavista kokemuksista aina ole täydellistä, niin siellä missä Kristuksen rakkaus hallitsee, hänen Henkensä edistää yhteyttä ja sopusointua tehden kodeista elävöittävän ilon ja voiman kanavia seurakunnassa ja yhteiskunnassa.