Julkilausumat

Sukupuolisesta käyttäytymisestä

Maailmanlaajuisen adventtikirkon keskushallinnon 12.10.1987 hyväksymä julkilausuma sukupuolisesta käyttäytymisestä.

Äärettömässä rakkaudessaan ja viisaudessaan Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Niin tehdessään hän perusti inhimillisen yhteiskunnan rakastavien kotien ja perheiden muodostamalle lujalle perustukselle.

Saatanan tarkoituksena on kuitenkin turmella jokainen hyvä asia, ja parhaan vääristäminen johtaa väistämättä siihen, mikä on pahinta. Seksuaalinen halu, jota moraaliset tai uskonnolliset periaatteet eivät hillitse, on hälyttävässä määrin rappeutunut sukupuoliseksi kurittomuudeksi ja väärinkäytökseksi, joka johtaa orjuuteen. Monet elokuvat, televisio-, video- ja radio-ohjelmat sekä painotuotteet ovat välineitä, joiden avulla maailmaa ohjataan häpeän ja turmeluksen uusiin syvyyksiin. Eivät ainoastaan yhteiskunnan perusrakenteet ole suuresti vahingoittuneet. Perheiden hajoaminen johtaa muihin karkeisiin pahuuden ilmenemismuotoihin. Lasten ja nuorten vääristyneissä elämäntavoissa näkyvät tulokset ovat masentavia ja herättävät sääliämme. Niiden vaikutukset eivät ole vain tuhoisia vaan myös kasautuvia.

Nämä ilmiöt esiintyvät entistä avoimemmin ja muodostavat vakavan ja yhä kasvavan uhkan kristityn kodin edustamille ihanteille ja tarkoitusperille. Aviorikos ja esiaviolliset suhteet samoin kuin kohtuuttomuus seksin harjoittamisessa ovat vastoin Jumalan ilmaisemaa tahtoa. Aviopuolison ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, insesti, miesten ja naisten harjoittama homoseksuaalisuus ja eläimiin sekaantuminen ovat ilmeisiä Jumalan alkuperäisen suunnitelman vääristymiä. Kun Raamatun selvien tekstien (katso 2. Moos.20:14; 3. Moos. 18:22, 23, 29 ja 20:13; Matt. 55:27, 28; 1. Kor. 6:9; 1. Tim. 1:10; Room. 1:20–32) merkitys kielletään ja niiden varoitukset torjutaan inhimillisillä mielipiteillä, seurauksena on epävarmuus ja sekavuus. Tätä Saatana toivookin. Hän on aina yrittänyt saada ihmiset unohtamaan, että Jumalan luotua Aadamin hän loi myös Eevan Aadamin naispuoliseksi kumppaniksi (”mieheksi ja naiseksi hän loi heidät” 1. Moos. 1:27). Huolimatta Jumalan sanassa esitetyistä selvistä moraalisista ihanteista miehen ja naisen keskinäisille suhteille, nykypäivän maailma on todistamassa muinaisten kulttuurien elämälle ominaisten vääristymien uutta nousua.

Oman aikamme ylenmääräinen seksin ja aistillisten nautintojen tavoittelu ja sen turmelevat seuraukset on selvästi kuvattu Jumalan sanassa. Mutta Kristus tuli tekemään tyhjiksi paholaisen työt ja palauttamaan ennalleen oikeat suhteet ihmisten välille ja heidän suhteensa Luojaansa. Vaikka ovatkin langenneita Aadamissa ja synnin vankeina, ne jotka kääntyvät katuen Kristuksen puoleen, saavat täyden anteeksiannon. He saavat myös valita paremman tien, joka johtaa täydelliseen ennallistamiseen. Ristin kautta, Pyhän Hengen voiman vaikuttaessa ”sisäisessä ihmisessä” ja seurakunnan tarjoaman hoivan tukemana kaikki voivat vapautua vääristymien ja synnillisten käytäntöjen otteesta.

Jumalan vapaan armon vastaanottaminen johtaa uskovan väistämättä sellaiseen elämään ja käyttäytymiseen, jossa hän voi ”kaikessa olla kunniaksi Jumalan, meidän pelastajamme, opille” (Tit. 2:10). Se johtaa myös koko seurakunnan osoittamaan lujaa ja rakastavaa kuria sellaista jäsentä kohtaan, jonka käyttäytyminen antaa väärän todistuksen Vapahtajasta ja joka alentaa ja hämmentää kristillisen elämän ja käyttäytymisen todellisia ihanteita.

Kirkkomme tunnustaa sen totuuden läpitunkevan voiman, joka ilmenee Paavalin sanoissa Titukselle: ”Jumalan armo on näet ilmestynyt kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää” (Tit. 2:11–14).