Jumalan laki

Kymmenen käskyn laki – Jumalan sormenjälki Siinailta

Kymmenen käskyn laki kuuluu Raamatun tärkeisiin teksteihin. Jumala on kirjannut siihen ihmiselämän oleellisimmat periaatteet ajattomalla ja kulttuurirajat ylittävällä tavalla.

Mikä on maailman vanhin säilynyt kirjoitettu laki? Raamattua lukeville tulee yleensä ensimmäiseksi mieleen kymmenen käskyä, mutta vanhan ajan historiaa tuntevat tietävät, että muinaiset sumerilaiset, egyptiläiset ja ehkä muutkin kirjoittivat erilaisia lakikokoelmia jo kauan ennen Siinaita.

Jos ajattelemme nykyajan lakeja, ne vanhenevat varsin nopeasti. Suomen Laki on kirja, joka uudistuu jatkuvasti, eikä siitä löydy kovin suurta määrää lakeja, jotka ovat 50 vuotta vanhempia. Vanhoja lakeja koskeva tutkimus on osoittanut saman. Myös antiikin lait muuttuivat. Eri kansojen ja kulttuurien piirissä lait olivat erilaisia, toiset ankarampia, toiset inhimillisempiä.

Vertailu muihin lakeihin

Osana opetustyötäni yritin selvittää, kuinka Raamatun lait rinnastuvat muiden kansojen lakeihin. Pettymyksekseni havaitsin, että vain pieni osa Raamatun laeista edustaa jollakin tavalla kehittyneempää tai jalompaa ajattelua kuin naapurikansoilla ja että Raamatun ulkopuolelta löytyy lakeja, joissa Raamattua paremmin tuetaan esimerkiksi syytetyn ihmisen oikeusturvaa tai vaikkapa naisten tai köyhien oikeuksia.

Olin vähän huolissani enkä oikein tiennyt, kuinka opettaa Vanhan testamentin lakeja, kunnes vajaat kymmenen vuotta sitten valmistin uuden luentosarjan kymmenestä käskystä ja totesin sen edustavan sellaisia ajattomia periaatteita, joita ei löydy mistään muusta vanhasta lakikokoelmasta.

Käytin vertailukohtana egyptiläistä Ma’atin lakia, jossa on 38 + 42 puhtauden periaatetta, ja Sumerin alueen laeista Urugaginan, Ur-Nammun ja Hammurabin lakeja sekä vähän myöhäisemmältä ajalta Rooman 12 lain kokoelmaa. Löysin myös esimerkkejä vanhimmista kiinalaisista laeista ja aloin ymmärtää, ettei maailmasta löydy mistään yhtään vanhaa lakikokoelmaa, joka samalla tavalla sopisi minne tahansa maailmassa ja olisi samalla tavalla ajaton kuin kymmenen käskyä.

Vanhat lait ovat usein raakoja eivätkä tarjoa ihmiselle kovin hyvää turvaa niin kuin oheiset esimerkit osoittavat. Tilanne ei parane, vaikka tultaisiin paljon kymmentä kaskyä myöhäisempiin lakeihin.Esimerkiksi Rooman 12 taulussa laki IV sanoo, että ”selvästi vammainen lapsi on surmattava”.

Vanhat lait eivät selvästi pysty tekemään eroa suurten periaatteiden ja ajan kulttuuriin liittyneiden, meille vieraiden oikeuskäsitysten välillä. Jopa egyptiläinen Ma’atin laki, joka on jollakin tavalla sivistyneempi tai ajattomampi kuin edellä olevat esimerkit, toistaa itseään eikä tee eroa tärkeiden ja vähemmän tärkeiden asioiden välillä:

”En ole tehnyt syntiä
”En ole tehnyt väkivaltaista ryöstöä
”En ole varastanut
”En ole tappanut miehiä tai naisia
”En ole varastanut viljaa
”En ole varastanut jumalille kuuluvia uhreja
”En ole varastanut jumalten omaisuutta
”En ole ollut liian utelias
”En ole salakuunnellut
”En ole tehnyt taikoja kuningasta vastaan”

Jumalan sormi

Antiikin ihmisille oli selvästi hyvin vaikeaa kirjoittaa sellaista lakitekstiä, johon keskeisimmät periaatteet olisi koottu kattavasti, johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Jos nyt pitäisi alkaa säädellä elämää vaikka antiikin parhaiden lakien mukaan, se olisi mahdotonta. Aika on yksinkertaisesti mennyt niiden ohi.
Raamatustakin löytyy lakeja, joita voi rinnastaa näihin. Tooran yli 600 lakia voivat meidän silmissämme tuntua osin paremmilta ja ehkä osin huonommilta kuin edellä mainitut lait. Kaikkien näiden lakien yläpuolelle nousee kuitenkin dekalogi, kymmenen käskyä, johon on koottu keskeisiä ajattomia periaatteita ja joka monipuolisesti kattaa elämän tärkeimpiä asioita.

Nykyaikainenkin lukija voi helposti lukea kymmenen käskyä ja nähdä, että siinä on kaikkiin olosuhteisiin, kulttuureihin ja aikoihin sopivia asioita, eikä siinä ole mitään, mikä edellä olevien esimerkkien tapaan kauhistuttaisi lukijaa.

Kymmenen käskyä osoittautuu ainutlaatuiseksi vanhan ajan lakien joukossa. Raamattu kertoo kymmenen käskyn kirjoittajaksi Jumalan, mutta sellaisenkin, joka ei Jumalaa kirjoittajaksi hyväksy, kannattaisi tunnustaa, että kirjoittajan täytyy olla paljon aikaansa edellä oleva nero. Muutoinhan ei olisi ollut mahdollista koota näin poikkeavaa ja ainutkertaista kokoelmaa ihmiselämän tärkeimpiä periaatteita kattavia lakeja.

En ole löytänyt yhtään esimerkkiä antiikin laeista, joissa päästäisiin edes lähelle tätä. Vanhoista laeista heijastuu liian vahvasti antiikin erilainen ajattelu ja kulttuuri. Niistä löytyy joidenkin ihmisryhmien sortoa, väkivaltaisuutta ja kostonhalua tai sellaista, mikä meidän silmissämme on lapsellista. Lait yleensä vanhenevat suhteellisen nopeasti. Kymmenen käskyä on poikkeus, ajaton laki.

Ajaton laki

Vasta viimeisen vähän yli 200 vuoden aikana on pystytty tekemään lakeja, jotka vieläkin luettuna tuntuvat ajankohtaisilta. Yksi esimerkki tällaisista laeista on Ranskan vallankumouksen ihmisoikeuksien julistus. ”Ihmiset syntyvät ja elävät vapaina ja heillä on samanlaiset oikeudet.” Tämä on antanut suuntaa eri maiden perustuslaeille ja myös YK:n ihmisoikeuksien julistukselle.

Lait, jotka nousevat oman aikansa kulttuurin ja asenteiden yläpuolelle, ovat ajattomia. Ne on huomioitu tai huomioidaan eri maiden yleisessä lainsäädännössä. Se, että Raamatun aikoina on voinut syntyä tällainen kokoelma lakeja, täytyy nähdä Jumalan sormenjälkenä.

Laki ja evankeliumi

Kauan sitten nuorena uskovana nautin siitä ajatuksesta, että pelastus on selvä ja yksinkertainen asia. Piti oikeastaan tietää vain yksi asia: Jeesus pelastaa ja Jumalan armo riittää. Se oli niin yksinkertainen juttu, että lapsikin saattoi sen tajuta.

Raamattua lukiessani laki tuntui paljon evankeliumia vaikeammalta. Ymmärsin kyllä kirkkaasti sen, että pelastus on yksin Kristuksessa, hänen ristissään, mutta en oikein saanut otetta Raamatun laeista, käskyistä ja kehotuksista. Niitä oli liian paljon ja niin monenlaisia, että niitä oli vaikea panna järjestykseen. Mietin, että jos pelastus on yksin uskosta ja armosta, mihin lakia ylipäätään tarvitaan? Oliko kymmenen käskyä tärkeämpi kuin muut lait, millä kriteerillä Jeesus kumoaa osan laeista? Vai onko kaikki käskyt kumottu?

Vasta kun Uudesta testamentista näin, että niin Jeesus kuin Paavalikin korottavat kymmenen käskyä kaikkien muiden Vanhan testamentin lakien yläpuolelle, koko kysymys laista alkoi tulla yksinkertaisemmaksi. Lain tehtävä on ohjata, kasvattaa meitä Kristukseen (Gal. 3:24). Se osoittaa, mikä on syntiä, koska lain kautta tulee synnin tunto (Room. 3:20). Ymmärsin, että evankeliumi vesittyy ilman lakia ja että laki ilman evankeliumia ei voi ihmistä auttaa.

Kymmenen käskyä edustaa suuria periaatteita ja jumalallista neroutta, sellaista ajatonta viisautta, jolle ei antiikista löydä rinnastuskohtaa. Juuri sen periaatteet kertovat selkeimmin tai yksinkertaisimmin, mitä on synti ja kuinka jokainen ihminen tarvitsee sitä pelastusta, johon sopivat sanat: Yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden.

Esimerkkejä Hammurabin laista (n. 1780 eKr.), joka on tunnetuin vanhan ajan lakikokoelma:

 • ”Jos mies tappaa toisen miehen pojan, hänen oma poikansa tapettakoon.”
 • ”Jos joku syyttää toista, syyllisyyden toteamiseksi syytetty pannaan jokeen. Jos mies vajoaa ja joki todistaa syytetyn syylliseksi, syyttäjä saakoon hänen omaisuutensa. Jos mies selviää vahingoittumattomana, syyttäjä surmattakoon.”
 • ”Jos joku antaa lapsensa imettäjälle ja lapsi kuolee ja käy ilmi, että imettäjällä on vanhempien tietämättä ollut toinenkin lapsi imetettävänä, hänen rintansa leikattakoon pois.”

Esimerkkinä näyte Ur-Nammun laista (n. 2100 eKr.):

 • ”15. Jos sulhaskandidaatti käy morsiamensa isän talossa, mutta tyttö naitetaan toiselle, on isän palautettava kaksinkertaisesti miehen tuomat lahjat.”
 • ”21. Jos joku leikkaa toisen miehen nenän kupariveitsellä, on hänen annettava korvauksena 2/3 miinaa hopeaa (n. 0,4–0,6 kg).”

Kymmenen käskyä lyhennettynä

 1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi – – sinulla ei saa olla muita jumalia.
 2. Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa.
 3. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä.
 4. Muista pyhittää lepopäivä.
 5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
 6. Älä tapa.
 7. Älä tee aviorikosta.
 8. Älä varasta.
 9. Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.
 10.  Älä tavoittele toisen taloa – – hänen vaimoaan jne.

– Nykyaika / Kai Arasola