Elämä

Avioliitto ja perhe

Avioliitto ja perhe

Jumala asetti avioliiton Eedenissä, ja Jeesus vahvisti sen toisiaan rakastavan miehen ja naisen elinikäiseksi liitoksi ja toveruudeksi. Kristitty antaa aviolupauksen paitsi puolisolleen myös Jumalalle, ja avioliitto tulisi solmia vain sellaisen miehen ja naisen kesken, joilla on sama usko. Tämän suhteen aineksia ovat keskinäinen rakkaus, kunnioitus, arvonanto ja vastuu. Kristuksen ja hänen seurakuntansa väliselle suhteelle ominaisen rakkauden, pyhyyden, läheisyyden ja kestävyyden tulisi heijastua aviosuhteessa. Avioerosta Jeesus opetti, että henkilö, joka eroaa puolisostaan muun kuin haureuden tähden ja nai toisen, tekee aviorikoksen. Vaikkakaan perhesuhteet eivät joissakin tapauksissa kenties vastaa ihannetta, mies ja nainen, jotka Kristuksessa täysin sitoutuvat toisilleen avioliitossa, voivat Hengen johdatuksen ja seurakunnan kasvatuksen alaisina saavuttaa rakastavan yhteyden. Jumala siunaa perhettä, ja hänen tarkoituksensa on, että perheen jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan kohti täyttä kypsyyttä. Perhesiteiden lujittuminen on yksi viimeisen evankeliumin sanoman vaikutuksen tunnusmerkeistä. Vanhempien tulee kasvattaa lapsiaan rakastamaan ja tottelemaan Herraa. Esimerkillään ja sanoillaan heidän tulee opettaa heille, että Kristus on rakastava, hellä ja huolehtiva opastaja, joka tahtoo liittää heidät jäseniksi omaan ruumiiseensa, Jumalan perheeseen, johon kuuluvat sekä naimattomat että avioituneet. (1. Moos. 2:18–25; 2. Moos. 20:12; 5. Moos. 6:5–9; Sananl. 22:6;
 Mal. 3:23–24; Matt. 5:31–32; 19:3–9, 12; Mark. 10:11–12; Joh. 2:1–11;
 1. Kor. 7:7, 10–11; 2. Kor. 6:14; Ef. 5:21–33; Ef. 6:1–4.)


Onko avioliitolla vielä merkitystä?

Avioliiton ja avoliiton vertailua Raamatun antamasta näkökulmasta.

Lue artikkeli

Avioliitto, avioero ja uudelleen avioituminen

Jumala asetti paratiisissa miehen ja naisen pysyvään liittosuhteeseen toistensa kanssa.

Lue artikkeli

Perhehartaudet kotona

Perhehartauksien ei tarvitse olla tylsiä.

Lue artikkeli

Riittävän hyvä

Jokaisessa perheessä on osa-alueita, jotka toimivat sekä hyvin että huonommin. Perhe on elävä yhteisö, joka on jatkuvassa käymisprosessissa

Lue artikkeli