Seurakunta

Kaste

Kaste

Kasteessa tunnustamme uskomme Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen sekä todistamme kuolemastamme synnille ja tarkoituksestamme vaeltaa uudessa elämässä. Siten me tunnustamme Kristuksen Herraksi ja Vapahtajaksi, liitymme hänen kansaansa ja meidät otetaan jäseniksi hänen seurakuntaansa. Kaste on vertauskuva yhteydestämme Kristukseen, syntiemme anteeksiantamisesta ja Pyhän Hengen vastaanottamisesta. Kaste tapahtuu veteen upottamalla ja sen edellytyksenä ovat kastettavan antama vakuutus uskostaan Jeesukseen ja näyttö syntien katumisesta. Kaste seuraa Raamatun opettamista ja sen opetusten vastaanottamista. (Matt. 28:19–20; Ap. t. 2:38; 16:30–33; 22:16; Room. 6:1–6; Gal. 3:27; Kol. 2:12–13.)


Kasteella on merkitystä

Kaste on ulkoinen symboli ihmisen sisäisestä tapahtumasta. Kasteessa entinen elämä haudataan, jotta uusi elämä voi alkaa suhteessa ja liitossa Kristuksen kanssa.

Lue artikkeli

Miksi kaste on niin tärkeä?

Jumalan sanan mukaan kasteella on merkitystä. On tärkeää, että meidät kastetaan, ja Raamattu kertoo, miten sen tulisi tapahtua.

Lue artikkeli