Pelastus

Kasvaminen Kristuksessa

Kasvaminen Kristuksessa

Ristinkuolemallaan Jeesus saavutti riemuvoiton pahan voimista. Hän, joka maanpäällisen palvelutyönsä aikana alisti pahat henget, on murskannut heidän voimansa ja varmistanut heidän lopullisen tuhonsa. Jeesuksen voitto antaa meille voiton pahan vallasta, joka yhä pyrkii hallitsemaan meitä kulkiessamme Jeesuksen kanssa rauha sydämessämme, iloisina ja varmoina hänen rakkaudestaan. Nyt Pyhä Henki on meissä ja antaa meille voimaa. Kun antaudumme päivittäin Jeesukselle, Herrallemme ja Vapahtajallemme, meidät vapautetaan menneiden tekojemme aikaansaamasta taakasta. Enää emme elä pimeydessä, johon liittyi pahan voimien pelkoa, tietämättömyyttä ja entisen elämäntapamme tarkoituksettomuutta. Tässä uudessa Jeesuksen meille antamassa vapaudessa meitä kutsutaan kasvamaan kohti hänen luonteensa kaltaisuutta. Siksi olemme päivittäin yhteydessä häneen rukouksessa, ravitsemme itseämme hänen sanallaan sekä mietiskelemme sitä ja hänen johdatustaan elämässämme. Laulamme hänen ylistystään, kokoonnumme yhteiseen jumalanpalvelukseen ja osallistumme seurakunnan lähetystehtävään. Meidät on myös kutsuttu Kristuksen esimerkin mukaisesti myötätuntoisesti palvelemaan ihmisten fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, emotionaalisia ja hengellisiä tarpeita. Kun annamme itsemme rakkauden palveluun lähimmäistemme hyväksi ja todistamme Kristuksen pelastustyöstä, hänen jatkuva läsnäolonsa Pyhän Hengen kautta muuttaa jokaisen hetkemme ja tehtävämme hengelliseksi kokemukseksi. (1. Aik. 29:11; Ps. 1:1–2; 23:4; 77:12–13; Matt. 20:25–28; 25:31–46; Luuk. 10:17–20; Joh. 20:21; Room. 8:38–39; 2. Kor. 3:17–18; Gal. 5:22–25; Ef. 5:19–20; 6:12–18; Fil. 3:7–14; Kol. 1:13–14; 2:6, 14–15; 1. Tess. 5:16–18, 23; Hepr. 10:25; Jaak. 1:27; 2. Piet. 2:9; 3:18; 1. Joh. 4:4.)


Jumalan työ meissä

Meillä ei ole pienintäkään syytä epätoivoon. Jumala vie alkaneensa työn päätökseen.

Lue artikkeli

Kuinka voimme kasvaa hengellisesti

Niin kuin lapsi kasvaa aikuiseksi, kristitty voi kasvaa täyteen hengelliseen mittaansa.

Lue artikkeli