Seurakunta

Hengen lahjat ja palvelutehtävät

Hengen lahjat ja palvelutehtävät

Jumala lahjoittaa seurakuntansa kaikille jäsenille kaikkina aikoina hengellisiä lahjoja, joita jokaisen jäsenen tulee käyttää rakastavassa palvelutehtävässä seurakunnan ja ihmiskunnan yhteiseksi hyödyksi. Näihin lahjoihin, joita Pyhä Henki jakaa kullekin jäsenelle niin kuin tahtoo, kuuluvat kaikki kyvyt ja palvelutehtävät, joita seurakunta tarvitsee toteuttaakseen Jumalalta saamansa tehtävät. Raamatun mukaan näihin palvelutehtäviin sisältyvät lahjat uskoa, parantaa, profetoida, julistaa, opettaa, hallita sekä sovituksen virka, myötätunto ja itsensä uhraava rakkauden palvelus ihmisten auttamiseksi ja rohkaisemiseksi. Jotkut jäsenet Jumala kutsuu Hengen varustamina pastoraalisiin, evankelioiviin ja opettaviin palvelutehtäviin, jotka seurakunta tunnustaa julkisesti. Niitä tarvitaan erityisesti varustamaan jäseniä palvelukseen, kasvattamaan seurakuntaa hengelliseen kypsyyteen ja edistämään yhteyttä uskossa ja Jumalan tuntemuksessa. Kun jäsenet Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina käyttävät näitä hengellisiä lahjoja, seurakunta varjeltuu väärien oppien turmiolliselta vaikutukselta, saa kasvunsa Jumalalta sekä rakentuu uskossa ja rakkaudessa. (Ap. t. 6:1–7; Room. 12:4–8; 1. Kor. 12:7–11, 27–28; Ef. 4:8, 11–16; 1. Tim. 3:1–13 RK 2012; 1. Piet. 4:10–11 RK 2012.)


Tavoitelkaa Hengen lahjoja

Jumalan taivaallinen varasto on täynnä kaikenlaisia lahjoja, joita Pyhä Henki jakaa seurakunnan rakentamiseksi. Minkä lahjan sinä tahtoisit?

Lue artikkeli

Armolahjat yhteiseksi hyödyksi

Miten Jumala jakaa armolahjojaan ja mitä ne merkitsevät ihmiselle arjen keskellä?

Lue artikkeli

Lahjojen ja kykyjen hoitaminen

Jokaisella ihmisellä on luonnollisia kykyjä ja lahjoja, mutta Pyhän Hengen saaneet Jeesukseen uskovat voivat saada myös erityisiä hengellisiä lahjoja.

Lue artikkeli