Elämä

Kristityn elämäntavat

Kristityn elämäntavat

Meidät on kutsuttu elämään jumalisesti, ajattelemaan, tuntemaan ja toimimaan sopusoinnussa raamatullisten periaatteiden kanssa kaikilla henkilökohtaisen ja yhteisöllisen elämän osa-alueilla. Jotta Henki voisi luoda meihin uudesti Herramme luonnetta, me osallistumme vain sellaiseen, mikä edistää elämässämme Kristuksen kaltaista puhtautta, terveyttä ja iloa. Tämä merkitsee sitä, että huvimme ja ajanviettomme tulee vastata kristillisyyden korkeimpia normeja. Vaatetuksemme tulee olla – eri maiden kulttuurierot huomioon ottaen – yksinkertainen, vaatimaton ja siisti, sopivaa sellaisille, joiden todellinen kauneus ei perustu ulkonaiseen vaan salassa olevan sydämen ihmisen, lempeän ja sävyisän hengen katoamattomaan kaunistukseen. Se merkitsee myös sitä, että meidän tulee järkevästi hoitaa ruumistamme, koska se on Pyhän Hengen temppeli. Meidän on pidettävä huolta siitä, että saamme riittävästi liikuntaa ja lepoa sekä että noudatamme mahdollisimman terveellistä ruokavaliota emmekä käytä ravinnoksemme sellaista, mikä Raamatun mukaan on saastaista. Koska alkoholijuomien, tupakan ja muiden päihteiden käyttö sekä lääkkeiden väärinkäyttö on elimistöllemme vahingollista, meidän tulee pidättyä niistäkin. Sen sijaan meidän tulee harrastaa sellaista, mikä saattaa ajatusmaailmamme ja ruumiimme kuuliaiseksi Kristukselle, joka ajattelee meidän parastamme, terveyttämme ja onneamme. (1. Moos. 7:2; 2. Moos. 20:15; 3. Moos. 11:1–47; Ps. 106:3; Room. 12:1–2; 1. Kor. 6:19–20; 10:31; 2. Kor. 6:14–7:1; 10:4–5; Ef. 5:1–21; Fil. 2:4; 4:8; 1. Tim. 2:9–10; Tit. 2:11–12; 1. Piet. 3:1–4; 1. Joh. 2:6; 3. Joh. 2.)


Miten kristittyjen pitäisi elää?

Raamatullisten käyttäytymistä koskevien periaatteiden tarkastelua.

Lue artikkeli

Käyttäydymme niin hyvin kuin pystymme

Ihmisillä on asioita, joita he ovat aina halunneet muuttaa elämässään, mutta eivät ole pystyneet. Kun heistä tulee kristittyjä, nuo asiat alkavat todella muuttua.

Lue artikkeli

Kuinka meidän tulisi elää?

Me elämme postmodernissa maailmassa, jossa 1960-luvun vastakulttuurista ”kaikki käy, tee kuten haluat” on tullut tämän päivän kulttuuria.

Lue artikkeli