Kristityn elämäntavat

Kuinka meidän tulisi elää?

Me elämme postmodernissa maailmassa, jossa 1960-luvun vastakulttuurista ”kaikki käy, tee kuten haluat” on tullut tämän päivän kulttuuria.

Viimeisen 50 vuoden aikana avoliitossa asuminen ennen naimisiinmenoa on lisääntynyt lähes 900 prosenttia. Nykyisin kaksi kolmasosaa yhdysvaltalaisista aviopareista on asunut yhdessä ennen naimisiinmenoa ja melkein puolet esikoisista syntyy avioliiton ulkopuolella. Keskivertoteini näkee joka vuosi 15 000 seksuaalista viit­tausta televisiosta, ja 42 prosenttia teini-ikäisistä on altistunut pornografiselle materiaalille netissä. Yhä useampi korkeakouluopiskelija tyydyttää halujaan lähettämällä ystävilleen tekstiviestejä seksiin liittyvistä asioista. Liikalihavuudesta on tulossa epidemian kaltainen ongelma, ja sydäntauti, joka on suurelta osin ehkäistävissä, on edelleen kuolinsyiden numero ykkönen läntisessä maailmassa. Joka 40. sekunti joku epätoivoinen jossakin päin maailmaa tekee itsemurhan. Miten kristittyjen tulisi elää tällaisessa maailmassa?

Minkä pitäisi toimia kristillisen käyttäytymisen kannustimena? 1. Joh. 4:9

”Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan [meidän syntiemme sovitusuhriksi], antamaan meille elämän.”

Mihin kristittyjen ei pitäisi mukautua? Room. 12:2

”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne – –.” Johannes sanoo: ”Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.” (1. Joh. 2:16, 17.) Francis Schaeffer on sanonut: ”Mukautuminen ympärillämme olevaan maailman henkeen meidän aikanamme merkitsee maailmallisuuden törkeintä muotoa.”

Mikä on kristityn kansalaisuus? Fil. 3:20

”Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta.”

Jeesus sanoi: ”– – menen [Isäni kotiin] valmistamaan teille asuinsijan. – – mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni – –.” (Joh. 14:2, 3.)

Mitä Paavali suositteli oikean ajatustavan ohjeeksi? Fil. 4:8

”Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.”

Millä tavalla meidän tulisi kohdella omaa ruumistamme? 1. Kor. 6:18–20

”Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? – – Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!”

Minkä ensisijaisen periaatteen pitäisi toimia kristityn ohjenuorana? 1. Kor. 10:31

”Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.”

Mitä Jeesus sanoi meidän vaikutuksestamme kristittyinä? Matt. 5:13, 14

”Te olette maan suola. – – Te olette maailman valo.”

Jotta suolasta olisi hyötyä, sitä on lisättävä ruokaan. Samalla tavalla valo jää turhaksi, jos se peitetään. Evankeliumin pelastava voima saavuttaa ihmiset henkilökohtaisten kontaktien ja kanssakäymisen välityksellä. Voimakkain argumentti kristillisyyden puolesta on kristitty, joka huolehtii toisten ihmisten tarpeista.

Millä tavalla meidän pitäisi elää? 1. Piet. 2:12

”Eläkää moitteettomasti pakanoiden [niiden ihmisten, jotka eivät seuraa Jeesusta] keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät.”

Kun 1960-luvun vastakulttuurista on tullut meidän aikamme kulttuuria, kristillisyyden pitäisi nyt olla vastakulttuuria. Aito kristillisyys ei ole konservatiivista – se on vallankumouksellista! Nykyisin ei tarvita mitään niin paljon kuin kristittyjä, jotka vastustavat vallitsevaa kulttuuria ja elävät johdonmukaista elämää levittäen hyvää uutista Jeesuksesta. Tapa, jolla me kristittyinä elämme ja toimimme, kertoo enemmän kristillisyydestä kuin kaikki suurimpien evankelistojen saarnat yhteensä.

– Signs of the Times / Errol Webster