Isä

Isä isättömille

Kuinka paljon yhteiskunta onkaan muuttunut viimeisen 50 vuoden aikana! Vuonna 2013 Suomessa oli 118 315 yhden vanhemman kotitaloutta, ja 86 prosentissa niistä yksinhuoltajaäiti toimii perheenpäänä. Tämä suuntaus näkyy useimmissa länsimaissa.

Kasvava määrä tutkimuksia osoittaa, että isän puuttumisella on suuri negatiivinen vaikutus lasten sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen. Tyttöihin asia vaikuttaa voimakkaimmin. Isättömät lapset varttuvat muita todennäköisemmin köyhyydessä. Montrealissa, Kanadassa, sijaitsevan Concordia-yliopiston tutkimuksen mukaan isät, jotka osallistuvat aktiivisesti lastensa kasvatukseen, voivat auttaa jälkeläisiään kehittymään fiksummiksi ja paremmin käyttäytyviksi. Mitä sellaista me voimme oppia Raamatusta Jumalaan liittyen, millä voi olla myönteinen vaikutus elämäämme?

1. Miten Jeesus neuvoi meitä puhuttelemaan Jumalaa rukouksessa? Matt. 6:9

”Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.”

2. Minkälainen Isä Jumala on? 2. Kor. 1:3

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala!”

Raamattu sanoo, että Jumala on ”orpojen isä” (Ps. 68:6).

3. Miten meitä nimitetään Jumalan suuren rakkauden tähden? 1. Joh. 3:1

”Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme.”

Me voimme kutsua Jumalaa nimellä ”Abba! Isä!” (Room. 8:15, kurs. lis.). Abba on tuttavallinen arameankielinen sana, joka voitaisiin kääntää suomeksi sanalla ”isi”. Se korostaa Jumalan ja ihmisten välistä läheistä suhdetta.

Mitä Jumala ei tee, koska hän on myötätuntoinen ja säälivä? Ps. 103:10

”Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet.”

Jakeissa 11 ja 12 sanotaan, että Jumalan suuren rakkauden vuoksi, jota hän tuntee meitä häneen luottavia kohtaan, hän ”siirtää meidän syntimme” niin kauas ”kuin itä on lännestä”.

5. Mitä Jumalan myötätuntoisuuden ja anteeksiantavaisuuden vuoksi tapahtuu, jos ihmiset eivät kadu pahuuttaan? 2. Moos. 34:6, 7

”Herra, Herra on – – armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta.”

Kun ihmisten pahuus ylittää rajan, jolta ei ole enää paluuta, Jumala langettaa tuomionsa. Hän synnytti vedenpaisumuksen Nooan päivinä (1. Moos. 6–8), poltti Sodoman ja Gomorran tulella Abrahamin ja Lootin päivinä (1. Moos. 19) ja Israelin kansan välityksellä hän rankaisi kanaanilaisia, joiden syntien määrä oli tullut täyteen (1. Moos. 15:16; 5. Moos. 20:16–18). Viimeinen tuomio on oleva katumattomien tuhoaminen (Ilm. 20:11–15).

6. Mikä on Jumalan tahto kaikkiin ihmisiin nähden? 2. Piet. 3:9

”Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät.”

7. Millä tavalla Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan? Joh. 3:16, 17

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.”

Jeesus sanoi: ”Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. – – Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” (Joh. 14:6–9.)

8. Minkälaisen kutsun Jeesus esittää? Joh. 5:24

”Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni [Isään Jumalaan], on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään.”

Olimmepa varttuneet rikkinäisessä perheessä tai emme, Jumala haluaa meidän kuuluvan hänen perheeseensä. Meistä tulee Jumalan perheenjäseniä, kun vastaanotamme Jeesuksen Vapahtajanamme ja annamme elämämme hänelle. Jumala ei ole milloinkaan poissaoleva Isä. Hän lupaa, ettei hän koskaan jätä tai hylkää meitä (Hepr. 13:5).

– Signs of the Times / Errol Webster