Pyhä Henki

Jumalallinen ystävä ja puolustaja

Pyhä Henki tekee meille mahdolliseksi elää hengellistä elämää. Pyhästä Hengestä esitetään kuitenkin joskus vääriä käsityksiä. Kuka Pyhä Henki on, ja mikä on hänen työnsä?

I Pyhästä Hengestä käytettävät kielikuvat

Isää ja Poikaa kuvaillaan vertauskuvilla, ja sama pätee Pyhään Henkeen. Pyhästä Hengestä käytettäviä kielikuvia ovat tuli (Ap. t. 2:3), vesi (Joh. 7:37–39), sade (Jes. 44:3), tuuli (Joh. 3:8), öljy (Jes. 61:1), kyyhkynen (Joh. 1:32), sinetti (Ef. 4:30) ja vakuus (2. Kor. 5:5).

II Pyhä Henki pelastushistoriassa

1. Pyhä Henki Vanhassa testamentissa

 • Pyhä Henki toimi luomisessa (1. Moos. 1:2).
 • Hän tuli profeettojen ja kuninkaiden ylle (4. Moos. 24:2; 1. Sam. 16:13) ja antoi erityisiä kykyjä käsityöläisille, jotka rakensivat pyhäkköä (2. Moos. 31:3–6; 35:30–33).
 • Pyhä Henki uudisti ihmisten sydämen (Hes. 11:19; 36:26, 27), ja Henki vuodatettiin ihmisiin (Joel 3:1, 2).
 • Profetioiden mukaan Messias tulisi olemaan täynnä Pyhää Henkeä (Jes. 11:1–5; 42:1, 2).

2. Jeesus ja Pyhä Henki

 • Luuk. 1:35; Matt. 1:18–20 Pyhä Henki toimi Jeesuksen ihmiseksi tulemisessa.
 • Luuk. 3:21, 22 Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen ylle kasteen yhteydessä.
 • Luuk. 4:1 Pyhä Henki johti Jeesuksen erämaahan koeteltavaksi.
 • Luuk. 4:14, 15, 17–21 Pyhä Henki toimi Jeesuksen saarnatessa ja opettaessa.
 • Matt. 12:28; Ap. t. 10:38 Pyhä Henki antoi Jeesukselle voimaa parantaa.
 • Joh. 20:22 Pyhästä Hengestä tuli Jeesuksen lahja ylösnousemuk­sen jälkeen.

3. Pyhä Henki ja ensimmäinen helluntai

Helluntaina toteutui Jeesuksen lupaus, jonka mukaan seurakunta saisi Pyhän Hengen. Siitä lähtien pyhän kolminaisuuden kolmas persoona on ollut läsnä kristillisessä seurakunnassa (Ap. t. 2:38).

Mikä helluntaissa oli uutta?

 • Helluntaista lähtien Pyhä Henki ilmaistaan selkeästi jumalallisena persoonana erillään Isästä ja Pojasta.
 • Helluntaista lähtien Pyhä Henki on annettu kaikille uskoville, ei ainoastaan rajoitetulle joukolle.
 • Helluntaista lähtien Pyhän Hengen roolina on ollut edustaa Jeesusta. Koska Isä ja Poika lähettävät Pyhän Hengen, tämä on myös Isän edustaja.

Pietari selitti, että helluntaina tapahtuneessa Pyhän Hengen vuodatuksessa toteutui Joelin kirjasta (3:1–5) löytyvä profetia (Ap. t. 2:14–36). Lukiessamme Joelin kirjan 3. luvun jakeet 3 ja 4 huomaamme, että profetiassa on myös selkeä lopunajallinen ulottuvuus.

III Pyhä Henki on Jumala

 • Ap. t. 5:3, 4 Pyhää Henkeä nimitetään ”Jumalaksi”.
 • 1. Kor. 3:16; 6:19 Pyhä Henki asuu seurakunnassa, kuten Jumala asui pyhäkössä.
 • 2. Tim. 3:16; 2. Piet. 1:20, 21 Pyhä Henki on Raamatun kirjoittaja.
 • Matt. 12:31, 32; 28:19 Pyhää Henkeä palvotaan Jumalana.
 • Hepr. 9:14 Pyhä Henki on ikuinen.
 • Matt. 1:20 Pyhä Henki on pyhä.
 • 1. Kor. 2:10, 11 Pyhä Henki on kaikkitietävä.
 • Room. 8:2; 1. Moos. 1:2 Pyhä Henki antaa elämän ja oli läsnä luomisessa.
 • Matt. 28:19; 2. Kor. 13:14 Pyhä Henki on yhdenvertainen Isän ja Pojan kanssa. Yhdessä nämä kolme muodostavat kolminaisuuden.

IV Pyhän Hengen persoona ja työ

 • Joh. 14:16, 26; 15:26; 16:7, 13 Inhimilliset tehtävät kuvailevat Pyhää Henkeä (auttaja, neuvonantaja, puolustaja).
 • 1. Kor. 12:7–11; Ef. 4:30; Pyhään Henkeen liitetään inhimillisiä ominaisuuksia (mieli, tahto, tunteet, teot). Hän ei ole pelkkä voima.
 • Joh. 14:16, 17; 16:7 Jeesus ja Isä ovat lähettäneet Pyhän Hengen, joka on aina kanssamme.
 • Joh. 16:7–11; Matt. 12:31, 32 Pyhä Henki tuomitsee maailman.
 • Joh. 3:5, 6; Tit. 3:5 Uskovat saavat uudestisyntymän ja kasteen Pyhältä Hengeltä.
 • Ef. 1:13, 14; 4:30 Pyhä Henki asuu uskovissa.
 • Joh. 14:26; 16:13 Pyhä Henki johdattaa uskovat totuuteen.
 • 1. Joh. 3:24; 1. Piet. 1:2; Pyhä Henki saa aikaan kuu­liaisuuden ja pyhityksen.
 • Room. 8:26; Ap. t. 9:31 Pyhä Henki on esirukoilija, joka myös lohduttaa ja auttaa.
 • Ap. t. 1:8; 4:31 Pyhä Henki tekee uskovista todistajia.
 • 1. Kor. 12:8–10, 28–30; Pyhä Henki tuo mukanaan hengellisiä lahjoja.
 • Matt. 10:19, 20 Pyhä Henki avustaa vainottuja uskovia.

V Olemme riippuvaisia Pyhästä Hengestä

Jeesus on osoittanut, että Pyhän Hengen johdossa elettävä elämä on yltäkylläistä, tyydytystä tuottavaa ja päämäärätietoista. Koska hän on pelastanut meidät ja lähettänyt meille Pyhän Hengen, myös me voimme olla Hengen kansaa ja nauttia keskeytymättömästä yhteydestä Pyhän Hengen kanssa.

Pyhä Henki on suuri antaja. Hän ilmaisee meille Jeesuksen; hän aikaansaa uudestisyntymisemme; hän tuottaa meissä Hengen hedelmää ja antaa meille hengellisiä lahjoja. Antaja on kuitenkin tärkeämpi kuin hänen lahjansa. Lahjat annetaan käyttöä varten; niiden Antajaa tulee kumartaa. Me olemme hänen asuinpaikkansa, Pyhän Hengen temppeli (1. Kor. 6:19). Juuri Pyhän Hengen kautta me olemme mitä läheisimmässä yhteydessä Jumalan kanssa. Me olemme riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Ilman häntä ei ole olemassa hengellistä kiinnostusta eikä hengellistä elämää.

Kun Pyhä Henki kerran on vuodatettu seurakunnan ylle, häntä ei oteta pois. Sen vuoksi me voimme riemuita ja olla luottavaisella mielellä. Me voimme myös rukoilla entistä voimakkaampaa Pyhällä Hengellä täyttymistä ja vastaanottaa sen uskon kautta (Ef. 4:30; 5:18; Luuk. 11:13). Me emme ole ainoita, jotka saavat siunauksen, sillä myös meidän kanssamme tekemisissä olevat ihmiset, joiden puolesta työskentelemme, saavat osansa Pyhän Hengen siunauksesta.

– Biblical Research Institute / Ekkehardt Müller