Pyhä Raamattu

Tästä kaikki alkaa

Mikä Raamattu on?

Raamattu tarkoittaa pyhiä kirjoituksia, joista kristityt ammentavat tiedon Jumalasta, uskonkäsitykset ja elämänohjeet. Kristityt pitävät Raamattua ihmiskunnan saamana jumalallisena lahjana, joka opastaa kaikkia heidän toivioretkellään maan päällä ja valmistautumisessa Herran kanssa vietettävää tulevaa elämää varten. Teen yhteenvedon joistakin asioista, joiden perusteella kristityt pitävät Raamattua pyhänä tekstinään.

I Raamatun alkuperä

Raamatun alkuperä ja sen keskeinen tarkoitus ovat yhteydessä toisiinsa. Raamattu sai alkunsa Jumalasta. Ihmisille puhuessaan hän ilmaisi itsensä Jumalana, joka huolehtii meistä ja rakastaa meitä huolimatta siitä, että me emme ole kiinnostuneita hänestä, ja huolimatta kokemastamme tuskasta ja kärsimyksestä. Juuri surkean tilamme vuoksi Jumala valitsi puhua meille valaakseen toivoa elämäämme toivottomuuden keskellä. Apostoli Paavali sanoi, että jokainen pyhä kirjoitus on syntynyt Jumalan Hengestä [saanut alkunsa Jumalasta] (vrt. 2. Tim. 3:16). Kristittyjen mielestä Raamatun jumalallinen alkuperä tekee siitä ainutlaatuisen arvovaltaisen.

II Profeetat ja Raamattu

Jumala teki aloitteen puhutellessaan meitä, mutta hän teki sen ihmisten kautta, jotka hän valitsi välittämään tiedon hänestä ihmissuvulle. Hän puhui suoraan näille ihmisille unissa, näyissä ja puhutun sanan välityksellä, ja he kertoivat saamansa sanomat toisille puhutun ja kirjoitetun sanan välityksellä. He julistivat sitä, mitä he olivat saaneet Herralta: ”Minulle tuli tämä Herran sana”, sanoi profeetta Jeremia (Jer. 1:11; VKR). Ihmiset saattoivat saada tietoa Jumalasta ja hänen luonteestaan ainoastaan siten, että Jumala itse ilmaisi itseään. Hän teki sen useiden vuosituhansien ajan profeettojensa välityksellä. Profeetat säilyttivät meille jumalalliset ohjeet pyhissä kirjoituksissa eli Raamatussa, joka on meidän pyhä tekstimme.

III Kristus ja Raamattu

Vaikka tärkein syy siihen, että Jumala valitsi puhutella ihmissukua profeettojensa välityksellä, oli hänen rakastavan luonteensa paljastaminen, profeetat eivät olleet riittävä keino Jumalan ilmaisemiseksi. Ainoastaan Jumala itse voi paljastaa ihmissuvulle luonteensa täydellisyyden. Jumala teki sen, ei profeetan välityksellä, vaan tulemalla ihmiseksi ja asumalla meidän parissamme. Tämä tapahtui Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on itse Jumala ihmismuodossa. Apostoli Johannes kirjoittaa: ”Sana tuli lihaksi. – – Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh. 1:14.) Omassa persoonassaan, teoissaan ja opetuksissaan Jumala ilmaisi itsensä meille selkeämmin kuin koskaan aikaisemmin rakkauden Jumalana, joka oli valmis tekemään meidän puolestamme käsittämättömän teon palauttaakseen meidät pysyvään yhteyteen kanssaan. Jumala ilmaisi itsensä Jeesuksen Kristuksen kautta tavalla, joka on äärimmäinen ja vertaansa vailla; se on lopullinen, koska siinä Jumala itse puhui suoraan meille.

IV Raamatun sanoma

Raamatun keskeinen hahmo on Jumala, joka puhui meille Luojana ja Llunastajana Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Luojana hän teki olemassa olevaksi hyvän luomakunnan, jonka taivaassa syttynyt kapina Jumalan luonteen hyvyyttä vastaan myöhemmin turmeli. Ihmiset liittyivät tuohon kapinaan, ja sen seurauksena me olemme mukana kosmisessa selkkauksessa. Raamattuun on talletettu Jumalan itsensä ilmaiseminen, jotta se kutsuisi meidät liittymään häneen hänen taistelussaan pahuuden voimia vastaan. Nämä voimat aiheuttavat maan päällä kärsimystä ja kuolemaa yrittäessään vallata Jumalan paikan maailmassa. Lunastajana Jumalasta tuli ihminen, joka koki meidän kärsimyksemme ja kuoli meidän puolestamme. Nyt hän tarjoaa kaikille niille, jotka liittyvät häneen kosmisessa taistelussa, sen minkä hän alun perin tarkoitti meidän osaksemme, nimittäin ikuisen elämän ilon. Ristillä Kristus kukisti pahuuden voimat ja osoitti Jumalan tutkimatonta rakkautta, joka ilmeni hänen ihmiskunnan puolesta antamassaan uhrissa. Kristus osoitti maailmankaikkeudelle, että Jumalan tahto kaikkiin nähden on aina hyvä. Hänen voittonsa tulee täydelliseksi toisessa tulemisessa, kun pahuuden voimat hävitetään maailmankaikkeudesta. Silloin on oleva uusi taivas ja uusi maa. Raamattu on kirja toivosta, jonka Jumala on antanut meille Jeesuksen Kristuksen kautta.

– Adventist World / Ángel Manuel Rodríguez