Kristuksen palvelus taivaan pyhäkössä

Taivaallinen välimies

Mitä Raamattu sanoo Jeesuksesta meidän välimiehenämme

Millä tavalla Paavali kuvaili Kristuksen roolia meidän välimiehenämme?

”Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” (1. Tim. 2:5.)

Täytyykö Jumalaa lepytellä?

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16.)
”Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.” (Room. 5:8.)
Huomautus: Tässä elämässä välimies auttaa vieraantuneita ihmisiä palaamaan takaisin katkenneeseen yhteyteen. On helppoa olettaa, että me olemme vieraantuneita Jumalasta, koska hän on suuttunut meille, ja että Jeesus lepyttelee häntä. Raamattu kuitenkin sanoo, että Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän lähetti Poikansa Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme, ja näin hän itse teki aloitteen korjatakseen suhteemme hänen kanssaan.

Minkälaisen kuvauksen Ilmestyskirja antaa meille Jeesuksesta meidän välimiehenämme?

”Näin seitsemän kultajalkaista lamppua ja lamppujen keskellä hahmon, joka oli ihmisen kaltainen. Hänellä oli yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen vyö.” (Ilm. 1:12, 13.)
Huomautus: Johannes näki Jeesuksen Jumalan temppelissä taivaassa. Kultainen lampunjalka (menora) juutalaisessa temppelissä edustaa vaatimattomalla tavalla niitä seitsemää lampunjalkaa, joiden keskellä Jeesus seisoi. Jeesuksen vaatteet ovat samanlaiset kuin ne, joita ylipappi käytti muinaisessa temppelipalveluksessa.

Mikä pätevöitti Jeesuksen toimimaan meidän välimiehenämme?

”Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta – –.” (1. Tim. 2:5, 6.)
Huomautus: Ennen kuolemaansa ristillä Jeesus ei ollut meidän välimiehemme. Hän rakasti meitä aivan yhtä paljon, mutta hänen oli ensiksi hankittava meidän pelastuksemme ristillä.

Millä tavalla Jeesuksen synnin vuoksi antama uhri esitettiin Vanhan testamentin pyhäkköpalveluksessa?

”Jos joku kansan joukosta vahingossa rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan – –, hän tuokoon, kun huomaa rikkoneensa, virheettömän vuohen, kutun, uhrilahjaksi. Hän pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen polttouhripaikalla.” (3. Moos. 4:27–29.)
Huomautus: Synnintekijä saattoi myös tuoda karitsan (jae 32). Sen vuoksi Johannes Kastaja kutsui Jeesusta nimellä ”Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 1:29).

Millä tavalla Jeesuksen toiminta meidän välimiehenämme esitettiin Vanhan testamentin pyhäkköpalveluksessa?

”Pappi ottakoon sormellaan eläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin – –. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi.” (3. Moos. 4:30, 31.)
Huomautus: Joskus pappi otti uhrieläimen verta ja pirskotti sitä pyhäkön väliverhon etupuolelle, pyhäkön pyhän ja kaikkeinpyhimmän osan välille (3. Moos. 4:13–17).

Kuinka tehokkaita Vanhan testamentin pyhäkköpalveluksen uhrit olivat?

”Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit.” (Hepr. 10:4.)
Huomautus: Vanhan testamentin pyhäkköpalvelus – eläinten uhraaminen ja pappien välitystyö ihmisten puolesta – oli esikuva Kristuksen uhrikuolemasta ja hänen välimiestoiminnastaan Jumalan suuressa temppelissä taivaassa. Inhimilliset palvelusmenot olivat siis vain kuvaus Kristuksen suuresta uhri- ja välimiestyöstä koko maailman puolesta (ks. 1. Joh. 2:2; Joh. 3:16).

Millä tavalla Heprealaiskirjeen kirjoittaja vertasi Jeesuksen välitystyötä Vanhan testamentin pappien välitystyöhön?

”Mutta meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on.” (Hepr. 8:6.)
”Lahjoja ja uhreja kyllä tuodaan [Vanhan testamentin pyhäkköpalveluksessa], mutta jumalanpalvelukseen osallistuvan omatunto ei niistä puhdistu – –.” (9:9.)
Huomautus: Vanhan testamentin uhrimenot ja välitystoiminta olivat vain symbolisia. Ainoastaan Jeesuksen kuolema ja hänen välimiestoimintansa voivat saada aikaan todellisen muutoksen ihmisissä, jotka antavat elämänsä hänelle.

Mitä Jeesus tekee tällä hetkellä taivaassa meidän välimiehenämme?

”Kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri! Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista – –.” (Hepr. 9:14.)
”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” (1. Joh. 1:9.)
– Signs of the Times