Profetoimisen lahja

Raamattu ja Ellen White kertovat Jeesuksesta – siksi kannatan molempia

Pyhä Henki, taivaallinen innoittaja, on vaikuttanut Raamatun ja profetian hengen kirjoitusten syntymisessä.

Minusta on aina ollut kiehtovaa ajatella, että isänpuoleinen isoisäni istui poikasena Ellen G. Whiten jalkojen juuressa kuuntelemassa tämän kertomuksia. Ellen White, joka asui lähistöllä, vieraili Wilsonien tilalla lähellä Kalifornian Healdsburgia 1900-luvun alussa. Isoisäni Nathaniel C. Wilson ja hänen kolme veljeään kokoontuivat innokkaasti Ellen Whiten tuolin ympärille kuuntelemaan tämän lempeää kerrontaa.

Nuo vierailut eivät ole ainoa syy siihen, että perheellämme on lämpimiä muistoja Ellen Whitesta. Me saamme kiittää adventtisanoman tuntemuksestamme hänen suorasukaisen käytännöllistä ja profeetallista evankeliointitoimintaansa.

Isoisovanhempani William ja Isabella tulivat Yhdysvaltoihin siirtolaisina Irlannista vuoden 1870 paikkeilla, ja lopulta heistä tuli hedelmiä ja karjaa kasvattavia tilallisia ja maalaiskaupan omistajia Kaliforniassa.

Isabella liittyi adventistien seurakuntaan, mutta William ei. Sitten William kävi vaimonsa pyynnöstä adventistien leirikokouksissa vuonna 1905. Puhujana toimi Ellen White, joka puhui kaikkien syntisten tarpeesta vastaanottaa Vapahtaja ja antaa tämän muuttaa heidän elämänsä. Ellen White teki vakavan vetoomuksen, ja William meni eteen antaen sydämensä Herralle.

Isoisoisäni tutki adventtisanomaa vuoden ajan. Hän sulki kauppansa sapattisin. Hänet kastettiin ja myöhemmin hänestä tuli Healdsburgin adventistien seurakunnan ensimmäinen vanhin. Tuon seurakunnan sijainti­paikalle nousi myöhemmin Pacific Union College, kirkon korkeakoulu.

Kristus muutti Williamin elämän, ja tämä tuli tunnetuksi anteliaana miehenä, joka auttoi puutteenalaisia. Muutos, joka tapahtui isoisoisäni elämässä, on yksi syy siihen, että kannatan innokkaasti sekä Raamattua että Ellen Whiten kirjoituksia. Merkittävämpää on kuitenkin se, että Raamattu ja profetian hengen kirjoitukset ovat peräisin samasta lähteestä – Jumalasta – ja niillä on sama sanoma: ne kertovat Jeesuksesta ja valmistavat ihmisiä hänen pikaista takaisintuloaan varten.

Profetian henki annettiin vaalimaan ja auttamaan Jumalan lopunajallista herätysliikettä taivaallisella opetuksella. Meidän kannattaa jälleen kerran tarkastella Ellen G. Whiten kirjoituksia ja niiden merkitystä meille tänä päivänä. Teemme sen kysymysten ja vastausten muodossa perustuen saarnaani, jonka pidin Profetian henki -symposiumissa Andrews-yliopistossa 17. 10.2016.

Oliko Ellen Whiten kutsumus raamatullinen?

Me seitsemännen päivän adventistit pidämme Ellen G. Whitea Herran nykyaikaisena palvelijana ja profeettana. Uskon ja vahvistan, että profetian hengen kirjoitukset ovat uskottavia ja tosia, koska Ellen G. White ja hänen profeetallinen toimintansa läpäisevät raamatullisen, neliosaisen profeetan testin:

  • Hänen kirjoituksensa käyvät yksiin Raamatun kanssa, kuten Jes. 8:20 (VKR) edellyttää.
  • Hänen elämänsä ja työnsä todistavat hänen suhteestaan Jumalaan, kuten Matt. 7:20 edellyttää.
  • Hänen ennustuksensa ovat toteutuneet, kuten Jer. 28:9 edellyttää.
  • Hänen kirjoituksensa korottavat Kristusta ja vakuuttavat tämän olevan Jumalan Poika, joka tuli tämän maan päälle pelastamaan meidät, kuten 1. Joh. 4:2 edellyttää.

Lisäksi näkyjen aikaiset fyysiset ilmentymät, hänen lopunaikaa käsittelevän työnsä täsmällisyys, hänen lausuntojensa varmuus ja pelottomuus, hänen työnsä korkea hengellinen taso ja hänen monia kristillisen elämän aspekteja käsittelevien selitystensä käytännöllinen luonne vahvistavat Ellen Whiten elämän ja työn arvon.

Miksi adventistit nimittävät Ellen Whiten kirjoituksia profetian hengeksi?

Raamattu kuvailee profetian henkeä toisena Jumalan lopunajan jäännösseurakunnan tuntomerkkinä. Ilmestyskirjan 12. luvun jakeessa 17 sanotaan: ”Lohikäärmeen [Paholaisen] raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen [Jumalan seurakunnan] muita lapsia [tai jäännöstä, siementä, Jumalan lopun­ajan kansaa ja seurakuntaa] vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle.” Ilmestyskirja selittää edelleen, että ”Jeesuksen todistus on profetian henki” (Ilm. 19:10, VKR).

Jumalan kansan kaksi selvästi erottuvaa tunnusmerkkiä ovat näin sel­keät: ihmiset jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus, jota Raamattu nimittää ”profetian hengeksi”. Jumalan käskyt ja Jeesuksen todistus eli profetian henki ovat peräisin samasta lähteestä: itsestään Jumalasta.

Ovatko Ellen Whiten kirjoitukset samanarvoisia Raamatun kanssa?

Seitsemännen päivän adventistit eivät sano, että profetian henki on osa Raamattua tai samanarvoinen Raamatun kanssa. Ellen White sanoi itse, että profetian hengen on määrä johdattaa ihmiset lukemaan Raamattua. Uskon kuitenkin vakaasti, että sama taivaallinen innoitus vaikuttaa sekä Raamatussa että profetian hengen kirjoituksissa, koska se on Jeesuksen todistus.

Onko Ellen White merkityksellinen meidän aikanamme?

Olemme nähneet ja näemme parhaillaan Paholaisen motivoimien ihmisten taholta tulevat päättäväiset yritykset hyökätä Ellen Whiten kirjoituksia vastaan väittäen, että niillä ei ole mitään merkitystä. Jumalan sana ja profetian henki ovat molemmat taivaallisen inspiraation tuotteita ja siten tarkkoja selostuksia, jotka kuvaavat suurta taistelua hyvän ja pahan, Kristuksen ja Saatanan, välillä. Sen vuoksi Paholainen tuhoaa määrätietoisesti Raamatun ja profetian hengen kirjoitusten sisältämää totuutta.

Jeesuksen todistus, joka on profe­tian henki, on erottamaton osa adventtiliikettä. Profetian henki on yksi Jumalan suurimmista lahjoista adventisteille. Se keskittyy Kristukseen ja hänen sanaansa ja esittelee Jumalan suunnitelman hänen omiensa varalle, niille jotka elävät lopunajassa odot­taen Kristuksen pikaista toista tulemista.

Profetian hengen tuotteet ovat yhtä merkityksellisiä nykyään kuin silloin, kun ne kirjoitettiin. Ne ovat tarkkoja, kohottavia, opettavaisia ja voimallisia johtaessaan meitä Kristuksen ja pyhän Raamatun luo. Profetian henki on todella Jeesuksen todistus.

Oletko huolissasi siitä, millä tavalla seurakunnanjäsenet suhtautuvat Raamattuun ja Ellen Whiten kirjoituksiin?

Lähestyessämme maailmanhistorian viimeisiä päiviä tiedämme, että Paholainen tekee kaikkensa vesittääkseen Raamatun ja profetian hengen kirjoitukset. Näemme kaikkialla ympärillämme Jumalan arvovaltaisen sanan kumoamista. Historialliskriittisen metodin soveltaminen Jumalan sanaan vähentää sen arvovaltaisuutta. Paholaisen suunnitelma on horjuttaa Jumalan selkeää ”Näin sanoo Herra”.

Yksi suurimpia uhkia profetian henkeä vastaan ei välttämättä ole vihamielisyys vaan pikemminkin välinpitämättömyys. Monet nykyiset jäsenet eivät tunne profetian hengen kirjoituksia, he eivät lue niitä tai he yksinkertaisesti jättävät ne huomiotta. Paholainen on vakaasti päättänyt tuhota Raamatun ja profetian hengen vaikutuksen, koska ne sisältävät ohjeita, joita tarvitaan Jumalan työn päättämiseen Pyhän Hengen voimalla tämän maan päällä.

Miten Ellen Whiten kirjoitukset vaikuttavat seurakuntaan ja maailmaan?

Seitsemännen päivän adventistit eivät olisi siinä pisteessä, missä he nyt ovat, ilman Jumalan meille Ellen Whiten välityksellä antamaa erityistä opastusta, joka löytyy profetian hengen kirjoituksista. Ellen Whiten neuvot ovat olleet tärkeänä vaikuttajana kustantamojen, terveys- ja koulutuslaitosten perustamisessa sekä humanitaarisen toiminnan ja tiedotusvälineisiin liittyvän työn aloittamisessa. Profetian hengen kirjoitukset ohjaavat kirkon pastoraalisen työn, evankelioinnin, lähetystyön ja hallinnollisen työn laajenemista. Ne antavat ohjeita lähes jokaisella elämän alueella mukaan lu­kien teologia, elämäntavat, henkilökohtainen terveys, perhe, koti, nuoriso, ihmissuhteet, henkilökohtainen taloudenhoito jne. Ne ohjaavat Jumalan kansaa nyt ja aina siihen asti, kunnes Herra tulee takaisin.

Profetian hengen kirjoitusten ohjauksen tuloksena seitsemännen päivän adventistien kirkko ei ole mikä tahansa kirkkokunta vaan taivaasta lähtöisin oleva adventtiliike, jolla on erityinen kutsumus: julistaa kolmen enkelin sanomia, jotka löytyvät Ilmestyskirjan 14. luvun jakeista 6–12.

Mitä Ellen White sanoisi ihmisille, jotka ilmaisevat pettyneensä seurakuntaan?

Paholainen tietää, että jos hän pystyy kääntämään Jumalan omien katseen heihin itseensä ja heidän omiin mielipiteisiinsä pois Kristuksesta, hän kykenee saamaan aikaan erimielisyyttä, riitaa ja kireyttä. Tämä on yksi Paholaisen tehokkaimmista työkaluista adventistien tehtävän tuhoamiseksi.

Jumala on kutsunut meidät osallistumaan historian suurimpaan totuuden julistukseen, joka merkitsee huipennusta Kristuksen ja Saatanan välisessä suuressa taistelussa. Jumala antoi meidän tehtäväksemme kertoa Kristuksesta, joka eli synnittömän elämän, kuoli meidän puolestamme, nousi jälleen kuolleista ja joka nyt rukoilee meidän puolestamme ylipappinamme ja joka on pian tuleva hakemaan meidät luokseen taivaaseen. Meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa sen kaikessa voimassa Pyhän Hengen johdatuksen välityksellä.

Tässä taivaallisessa kutsumuksessa me joudumme vastatusten niiden ihmisten kanssa, jotka ovat eri mieltä meidän sanomastamme ja tehtävästämme. Toisten seurakuntalaisten välinpitämättömyyden vuoksi saatamme tuntea kiusausta lannistua. Mitä ikinä kohtaammekaan, meidän ei pitäisi langeta kiusaukseen työskennellä yksiksemme ja erillään seurakunnasta. Meidät on kutsuttu työskentelemään Jumalan lopunajallisen seurakunnan parissa, ei siitä erillään.

Pysykää paikallisseurakuntanne yhteydessä ja maailmanlaajuisen seurakuntaperheen yhteydessä. Pysytelkää seurakunnan läheisyydessä sen puutteista huolimatta. Pitäkää Herra ja hänen seurakunnalleen antamansa tehtävä aina silmienne edessä.

Ehtymätön voimavara

Kun luemme profetian hengen kirjoituksia, muutumme myönteisellä tavalla pysyvästi, koska nuo kirjoitukset johdattavat meidät takaisin Kristuksen luo toimimaan hänen työtovereinaan valmistaessamme maailmaa Pyhän Hengen johdossa sitä uutta maailmaa varten, johon pääsemme Herran takaisintulon jälkeen. Profetian henki on antanut minulle ehtymättömän voimavaran, jonka avulla voin panna täytäntöön taivaan adventtiliikkeelle laatimat suunnitelmat. Kun ajattelen profetian henkeä, olen innoissani ja onnellinen siitä, että Jumala on antanut meille niin paljon tietoa hänen tahtonsa tekemiseksi sekä omassa elämässämme että hänen seurakuntansa suorittamassa työssä maailman hyväksi.

– Adventist World / Ted N.C. Wilson