Seurakunta

Kirkossakäynti on hyväksi sinulle ja perheellesi

Ennaltaehkäisevän lääketieteen asiantuntija LT Lynda Powell Chicagon Rush-yliopistosta sanoo, että kirkossakävijät elävät pidempään ja omaavat paremman terveyden osaksi sen takia, että seurakunnat edistävät myönteisiä elämäntapavalintoja. Puolueettomassa yhdysvaltalaisessa Pew-tutkimuskeskuksessa huomattiin, että uskolliset kirkossakävijät ovat onnellisempia kuin ihmiset, jotka eivät osallistu jumalanpalvelukseen. FT Pat Fagan kokosi tietoja yli sadan yhteiskuntatieteilijän toisiinsa liittymättömistä tutkimuksista havaiten, että ”kirkossa käyvät lapset eroavat vähemmän todennäköisesti myöhemmin elämässään, ovat kykenevämpiä selviämään köyhyydestä ja menestyvät paremmin akateemisissa opinnoissa”. Säännöllisesti kirkossa käyvät lapset ”harjoittavat vähemmän todennäköisesti seksuaalista toimintaa teini-iässä ja väärinkäyttävät vähemmän todennäköisesti huumeita ja alkoholia.”

Seurakuntayhteisö

1. Kenen varaan seurakunta on rakennettu? 1. Kor. 3:11.

”Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea.”

Kaikki, jotka hyväksyvät Jeesuksen Vapahtajakseen, kuuluvat ”Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät” (Ef. 2:19).

2. Mihin Paavali vertasi seurakuntaa? 1. Kor. 12:13, 27.

”Meidät kaikki – – on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät – – ”Kristuksen [ruumiiksi], ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.”

3. Minkälaisen esimerkin kirkossakäynnistä Jeesus antoi? Luuk. 4:16.

”Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan.”

Seurakunnan tehtävä

4. Minkälaisia asioita varhaisseurakunnan jumalanpalvelukseen sisältyi? Ap. t. 2:42, 47.

”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yh­teydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. – – He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suo­siossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.”

5. Miten uskovat huolehtivat toisistaan? Ap. t. 2:44, 45.

”Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi.”

6. Mikä oli Jeesuksen seurakunnalle antama suuri lähetyskäsky? Matt. 28:19, 20.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Seurakunnan sanoma on, että ”kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi” (Room. 3:23, 24).

7. Kenet Jumala on lähettänyt auttamaan meitä? Joh. 14:26.

”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.”

Seurakunta ja tulevaisuus

8. Miksi meidän tulee Heprealaiskirjeen kirjoittajan mukaan kokoontua yhteen? Hepr. 10:25.

”Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan.”

9. Vaikka jokaisen on kohdattava tuomio (Hepr. 9:27), minkälaisen tuomion kaikki todelliset uskovat saavat? Joh. 3:17, 18.

”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita – –.”

10. Minkälainen tämän elämän jälkeinen toivo meillä on? Joh. 14:1–3.

”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – –. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.”

Tutkimukset osoittavat, että aktiivinen osallistuminen seurakunnan toimintaan on juuri se vankkumaton, voimallinen tekijä, joka auttaa kasvattamaan lapset menestyviksi, onnellisiksi, terveiksi ja sitoutuneiksi aikuisiksi sekä seurakunnassa että maailmassa. Niinpä kirkossakäynti on hyväksi sinulle ja perheellesi nyt, ja lisäksi saatte vielä taivaan!

– Signs of the Times / Errol Webster